Poprawka dodatku SEO dla Quick.Cms.Ext v6.7

Udostępniliśmy poprawkę błędu dodatku do najnowszej wersji systemu CMS.

Opis błędu

Poprawka dotyczy systemów, które posiadają zainstalowany dodatek SEO. Jeśli używasz tego dodatku, zalecamy abyś wprowadził tą poprawkę. Nie jest zaliczana do krytycznych i wpływających na bezpieczeństwo działania systemu.

Problem występuje tylko w systemie Quick.Cms.Ext v6.7 z zainstalowanym dodatkiem SEO

Jak wprowadzić poprawkę?

Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext

Zaloguj się do panelu administracyjnego swojej strony, a następnie przejdź do listy dostępnych poprawek (tak jak jest to przedstawione na obrazu obok). Następnie kliknij na nazwę poprawki aby zapoznać się ze szczegółami. Sprawdź także czy inne poprawki zostały wdrożone.

Obecna poprawka nazywa się: Odwołanie do nieistniejącej już funkcji.

Do góry