Regulamin strony OpenSolution.org

§1 Wstępne postanowienia

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony OpenSolution.org.
 2. W regulaminie znajdziesz informacje na temat zasad korzystania z serwisu, polityki prywatności i licencji Oprogramowania

§2 Definicje

 1. Strona to strona internetowa dostępna pod adresem http://opensolution.org
 2. Operatorem Strony jest Zdzisław Zawada prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OpenSolution, 43-440 Goleszów, ul. Fabryczna 23/1, NIP: 5482377466.
 3. Internautą jest osoba odwiedzająca Stronę za pośrednictwem np. przeglądarki internetowej
 4. Użytkownikiem jest Internauta, który zarejestrował się na Stronie przy użyciu formularza rejestracji lub zamówienia i korzysta ze Strony jako osoba zalogowana do swojego profilu.
 5. Oprogramowanie darmowe to udostępniane na Stronie oraz możliwe do pobrania ze Strony bez opłat skrypty autorstwa Operatora.
 6. Oprogramowanie płatne to możliwe do pobrania ze Strony po uiszczeniu stosownych opłat skrypty autorstwa Operatora.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Internauta może pobierać za pośrednictwem Strony zarówno darmowe jak i płatne Oprogramowanie.
 2. Internauta ma możliwość rejestracji » na Stronie stając się Użytkownikiem.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do dodawania postów na forum dyskusyjnym », dodawania stron do katalogu stron ».
 4. Podane na Stronie ceny usług świadczonych przez Operatora są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%).
 5. Jeśli Użytkownik zamówił płatne Oprogramowanie w sklepie internetowym na Stronie, po zrealizowaniu zamówienia uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji Strony m.in. dodatków dostępnych tylko dla osób posiadających licencję na korzystanie z płatnego Oprogramowania.
 6. Użytkownicy udostępniają na Stronie podany w czasie rejestracji Nick. Nicki obraźliwe lub wulgarne będą zmieniane na nazwę tymczasową przez Operatora dopóki Użytkownik nie wskaże innej nie wulgarnej i nie obraźliwej nazwy.
 7. Użytkownicy mają możliwość dodania do profilu zdjęcia (avatar), który będzie się wyświetlał pod nickiem na forum dyskusyjnym a także w profilu prezentującym Użytkownika. Avatary, które zdaniem Operatora będą kontrowersyjne, nieestetyczne lub obraźliwe będą usuwane po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika (na adres email podany w czasie rejestracji) do ich zmiany.
 8. Użytkownicy mają możliwość wpisania treści o sobie. Treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika (na adres email podany w czasie rejestracji) do jego zmiany.

§3 Licencje Oprogramowania

 1. Płatne jak i darmowe Oprogramowanie posiadają odrębne licencje. Internauta ma obowiązek zapoznać się z licencją Oprogramowania z którego będzie korzystał.
 2. Internauta zobowiązany jest zapoznać się także z licencją dotyczącą dodatków, skórek pobranych ze Strony. Dodatki i skórki mogą różnić się od siebie także treścią licencji.
 3. Informacja o licencji znajduje się w archiwum ZIP pobranego Oprogramowania, skórek lub instrukcji instalacji dodatków
 4. Licencje darmowego Oprogramowania i płatnego Oprogramowania znajdują się na stronie licencje »
 5. Brak informacji o licencji w miejscu wskazanym w tym regulaminie nie oznacza, że pobrane ze Strony: Oprogramowanie, dodatek, skórka, tłumaczenie czy inne pliki PHP nie posiadają licencji. Internauta powinien skontaktować się z Operatorem przez email », aby upewnić się z możliwości korzystania lub modyfikacji pobranych plików.

§4 Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest OpenSolution Zdzisław Zawada, z siedzibą w Goleszowie przy ul. Fabrycznej 23/1.

1. Zbierane dane i cele przetwarzania

 1. Internauta rejestrując się na Stronie przekazuje dane: adres email, imię i nazwisko, nick (na potrzeby forum) oraz hasło. Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia zalogowania i dostępu do treści Strony zarezerwowanych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
 2. Dodatkowo podczas rejestracji lub później w profilu Użytkownik może zgodzić się na otrzymywanie od Operatora dodatkowych informacji w formie newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podobną zgodę (dodatkowo) mogą wyrazić webmasterzy chcący otrzymywać informacje skierowane do tej grupy.
 3. Internauta składając zamówienie na Stronie przekazuje dane jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, numer NIP, adres wykonywania działalności, numer telefonu, adres email, adresu strony internetowej. Dane te przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Internauta przesyłając formularz nowego tematu lub odpowiedzi na forum dyskusyjnym przekazuje dane: nick, adres IP, treść wiadomości itp.
 5. Podczas wizyty Internauty zbierane są standardowe dane połączenia Internauty jak np. adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one dla celów statystycznych.
 6. Dane zbierane w trakcie korespondencji (email czy formularz wsparcia) pomiędzy Internautą, a Operatorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Internauty.
 7. Zbierane dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, nie będą także sprzedawane podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: firmy hostingowe, księgowe (w przypadku zamówień przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych) oraz inne podmioty współpracujące z Operatorem. Zawsze kiedy przekazujemy Twoje dane wskazanym podmiotom dzieję się to na podstawie umowy powierzania lub zgodnie z przepisami RODO.
 9. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Internauty organom wymiaru sprawiedliwości oraz dochodzić roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Zmiana danych osobowych i okres ich przechowywania

 1. Użytkownik może wprowadzić zmiany swoich danych osobowych, a także chęci otrzymywania Newslettera na stronie twój profil ». Adres email i nick nie jest możliwy do zmiany przez Użytkownika na Stronie.
 2. Danych użytych podczas zamawiania usług Operatora nie można usunąć, gdyż są one częścią wystawionej faktury VAT.
 3. Dane są przechowywane przez Operatora przez okres aktywności konta na Stronie. Po tym okresie są przechowywane w celach archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Usunięcie konta użytkownika jest możliwe kontaktując się z Operatorem przez email »

3. Dodatkowe zabezpieczenia

 1. Dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich
 2. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

4. Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

 1. Na Stronie ciasteczka służą do:
  • przechowywania informacji o Internaucie - cookies generowane przez Operatora - wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia i korzystania z serwisu jako użytkownik
  • celów statystycznych - cookies generowane przez serwisy zewnętrzne - Google Analytics - administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA wg decyzji Komisji Europejskiej (z dnia 12 lipca 2016 r. - umowa Privacy Shield) zapewnia odpowiedni stopień ochrony.
 2. Dla zachowania pełnej prywatności Internauta może wykasować i wyłączyć ciasteczka wykorzystywane na Stronie przez zmianę ustawień w przeglądarce »

§5 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od zaistnienia problemu - w formie elektronicznej przez email » lub listownie na adres Operatora.
 2. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Operatora z Internautą wymagają formy pisemnej lub muszą zostać potwierdzone drogą elektroniczną pod rygorem nieważności.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Internauty (w przypadku Użytkowników także adres email) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji - m. in. daty oraz rodzaju wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
Do góry