Obsługa dostawców i płatności w CMS v6.7

Relacja z etapów rozwoju wersji v6.7 naszego systemu CMS, który planujemy udostępnić do pobrania i sprzedaży końcem 2019 roku.

Sposoby dostawy

To jedna z kluczowych funkcji sklepowych dodanych do tej wersji systemu. W trakcie składania zamówienia, klient zobaczy sposoby dostawy możliwe dla sumarycznej wagi towarów, które chce kupić. Po wybraniu dostawcy będzie mógł ustawić formę płatności dostępną wraz z danym dostawcą.

W formularzu zamówienia, na liście wyboru dostawców, klient zobaczy: nazwę, cenę przypisaną dla danej wagi zamówienia, krótką informację oraz logo.

Formy płatności

Do funkcji sklepowych systemu dołączy obsługa form płatności. Edytując sposób dostawy ustalisz wszystkie możliwe płatności dostępne wraz z tym dostawcą.
Klient w trakcie składania zamówienia, po wybraniu sposobu odbioru, będzie mógł wybrać formę płatności. Na liście wyboru zobaczy: nazwę, dodatkową cenę (opcja), krótką informację oraz logo.

Prezentacja opisu płatności

W trakcie edycji formy płatności, administrator może skonfigurować dwa opisy. "Opis krótki" prezentowany jest w trakcie składania zamówienia, gdy klient ma wybrać sposób płatności. W tym opisie można poinformować klienta np. o nazwach banków w których administrator przyjmuje przelewy.

"Opis pełny" prezentowany jest po złożeniu zamówienia i można w nim zdefiniować nr konta bankowego czy link do płatności elektronicznej. System obsługuje dodatkowe opcje, które są zależne od danego zamówienia: id zamówienia oraz kwota do zapłaty.

Ustawienie zakresu wag obsługiwanych przez dostawcę

W trakcie edycji dostawcy skonfigurujesz zakresy wag wraz z ceną. Ten parametr umożliwi wyświetlenie klientowi dostawców obsługujących łączną wagę zamawianych produktów.

Administrator w trakcie przeglądania szczegółów zamówienia, w panelu, będzie mógł podać wagę całkowitej przesyłki. Waga przesyłki może być różna gdy np. opakowanie znacząco wpływa na zwiększenie wagi. Pole "Waga przesyłki" służy jedynie do celów informacyjnych i ew. eksportu do zewnętrznych systemów obsługujących kurierów.

Powiązanie płatności z dostawą

Po umieszczeniu wszystkich form płatności, będziesz mógł przypisać je do wybranych sposobów dostawy. Możesz także opcjonalnie ustawić dodatkową opłatę za płatność.

W trakcie składania zamówienia, klient będzie mógł wpierw wybrać sposób dostawy, a następnie zobaczy dostępne formy płatności.

Płatności online

CMS posiada integrację z systemem Tpay obsługującym płatności internetowe. Wybranie (podczas składania zamówienia) metody płatności połaczonej z Tpay spowoduje wyświetlenie dodatkowej listy kanałów płatności (szybkie przelewy, karta płatnicza, blik itd). Umożliwi to błyskawiczne opłacenie zamówienia.

Nr przewozowy i link do śledzenia przesyłki

Klient sprawdzając swoje zamówienie zobaczy szczegółowe informacje dotyczące płatności i dostawy. Będzie mógł kliknąć w link kierujący do strony internetowej kuriera, aby sprawdzić status jego przesyłki. Link taki pojawi się, gdy administrator ustawi nr przewozowy w trakcie edycji zamówienia.

Do góry