.htaccess a optymalizacja strony

euphoria-art

Avatar: euphoria-art

2018-02-19 14:43

Podzielę się z wami pewnymi regułami, jeśli macie jakieś pomysły co można by było jeszcze dodać , o czym zapomniałem to zapraszam to dyskusji.

Mam ustawione:


# Przekierowania z www na bez i odwrotnie:
 
AddHandler application/x-httpd-php71 php
RewriteCond 
%{HTTP_HOST} ^adres-strony.pl [nc]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.adres-strony.pl/$1 [r=301,nc] 
# Przekierowania z index i odwrotnie:
 
Options +FollowSymLinks
 RewriteCond 
%{THE_REQUEST} ^.*/index.php
 RewriteRule 
^(.*)index.phphttp://www.obrazygaleria.pl/$1 [R=301,L] 
# kompresja plikow tekstowych, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text
/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text
/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text
/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application
/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application
/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application
/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application
/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application
/x-javascript

<FilesMatch "\.(ico|jpg|gif|png|css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=2851200, public"
</FilesMatch>

<
IfModule mod_expires.c>
Header set cache-control: public
ExpiresActive on
ExpiresDefault 
"access plus 1 month"
ExpiresByType text/html             "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/rss+xml   "access plus 1 hour"
ExpiresByType image/png             "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg             "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg            "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg             "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg             "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4             "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon          "access plus 1 year"
ExpiresByType font/ttf              "access plus 1 year"
ExpiresByType image/svg+xml         "access plus 1 year"
</IfModule>
# Blokada hotlinking czyli kradzieży obrazków
RewriteEngine On
RewriteCond 
%{HTTP_REFERER} !^http://(.+\.)?obrazygaleria\.pl/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !google\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !yahoo\. [NC]
RewriteRule .*\.(jpe?g|jpg|gif|bmp|png)$ - [F]
# Funkcja Keep-Alive
<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>

» Quick.Cart v6.x

Do góry
o nas | kontakt