Data i czas utworzenia strony bez potrzbey zmian w DB

boboo

Avatar: boboo

2015-01-30 16:22

Jako że "stachanowców", którzy dodają nowe strony w odstępach mniejszych niż 1 sekunda raczej nie ma, można to wykorzystać i bez dodawania nowego pola w bazie (SQL) zapisywać i odczytywać odpowiednie dane.
ponieważ rezultat funkcji time() powiększa swoją wartość co sekundę i ma format 'integer', więc dlaczego nie wykorzystać tego jako... ID strony, czyli 'iPage'.
Drobna zmiana w funkcji savePage:
linijkę:

$aForm['iPage'] = $oSql->insert'pages'$aFormtrue );


zamienić na:

$aForm['iPage'] = time();
$oSql->insert'pages'$aFormtrue );

Od tego momentu ID nowoutworzonych stron będzie 10-cyfrowe, ale te 10 cyfr to timestamp zapisanej strony.
I z tego ciągu cyfr, przy pomocy prostego kawałka kodu np.:

date('d.m.Y - H:i:s',$aData['iPage'])


otrzymujemy informację o dacie i czasie utworzenia danej strony.
Starsze strony z ich niskimi ID, będą wyświetlały datę 01.01.1970 ale można to "wykorzenić" tworząc nowe strony i wklejając tam materiał i ustawienia ze starych stron.

» Quick.Cms v6.x

boboo :-)

Do góry
o nas | kontakt