Tracking Poczta Polska

boboo

Avatar: boboo

2014-04-23 12:34

Zrobione na QC 64 Add i tylko na wysyłki Poczty Polskiej.
(żeby klient miał z tego korzyść, trzeba zainstalować plugin "linkToOrder" - w QC 64 Add już jest)

1. pl.php, en.php i inne języki

$lang['Tracking'] = "Tracking";


2. order-step-3.php
pod linijką z <dt class="orderComment">...
dodać:

<dt class="orderTracking"><?php echo $lang['Tracking'];?>:</dt><dd class="orderTracking"><?php if(isset($aOrder['sTracking'])) echo '<a class="new-window" href="http://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='.$aOrder['sTracking'].'">'.$aOrder['sTracking'].'</a>';?></dd>


3. orders-form.php
pod: <!-- ip end -->
dodać:


<!-- tracking start -->
<tr class="l0">
 <th>
  <?php echo isset($aData['sTracking'])?'<a target="_blank" href="http://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='.$aData['sTracking'].'">'.$lang['Tracking'].'</a>':$lang['Tracking']?>
 </th>
 <td>
  <input type="text" name="sTracking" value="<?php echo isset($aData['sTracking'])?$aData['sTracking']:null;?>" size="50" maxlength="40" class="input"/>
 </td>
</tr>
<!-- tracking end -->


4. _fields.php
w arrayu $aOrdersExtFields dodać pole: 'sTracking'

» Quick.Cart v6.x

boboo

adminek

Avatar: adminek

2018-04-04 23:53

work fine at 6.7

ad InPost Tracking
STEP 1 from boboo

$lang['Tracking'] = "Tracking Poczta Polska";
$lang['TrackingInPost'] = "Tracking InPost";


STEP 2 from boboo

<dt class="orderTracking"><?php echo $lang['Tracking'];?>:</dt><dd class="orderTracking"><?php if(isset($aOrder['sTracking'])) echo '<a class="new-window" href="http://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='.$aOrder['sTracking'].'">'.$aOrder['sTracking'].'</a>';?></dd>
<dt class="orderTrackingInPost"><?php echo $lang['TrackingInPost'];?>:</dt><dd class="orderTrackingInPost"><?php if(isset($aOrder['sTrackingInPost'])) echo '<a class="new-window" href="https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number='.$aOrder['sTrackingInPost'].'">'.$aOrder['sTrackingInPost'].'</a>';?></dd>


STEP 3 from boboo

 <!-- trackingPP start -->
<tr class="l0">
 <th>
  <?php echo isset($aData['sTracking'])?'<a target="_blank" href="http://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='.$aData['sTracking'].'">'.$lang['Tracking'].'</a>':$lang['Tracking']?>
 </th>
 <td>
  <input type="text" name="sTracking" value="<?php echo isset($aData['sTracking'])?$aData['sTracking']:null;?>" size="50" maxlength="40" class="input"/>
 </td>
</tr>
<!-- tracking end -->
<!-- trackingIPost start -->
<tr class="l0">
 <th>
  <?php echo isset($aData['sTrackingInPost'])?'<a target="_blank" href="https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number='.$aData['sTrackingInPost'].'">'.$lang['TrackingInPost'].'</a>':$lang['TrackingInPost']?>
 </th>
 <td>
  <input type="text" name="sTrackingInPost" value="<?php echo isset($aData['sTrackingInPost'])?$aData['sTrackingInPost']:null;?>" size="50" maxlength="40" class="input"/>
 </td>
</tr>
<!-- trackingIPost end --> 


STEP 4

 'sTracking''sTrackingInPost'

Maf

Do góry
o nas | kontakt