Strony:

simpleNotice vs slider

boppo

Avatar: boppo

2013-06-30 11:12

Witam. chciałbym do CMSv5.0 dodac sNotice ale w pliku _header mam już użyte biblioteki jquery-1.8.2. Jak mogę dodać linijki z How To aby nie było konfliktu bo już zdążyłem zauważyć że nowa biblioteka wyłącza działanie slidera.
Mój kod.

  
<?php if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.8.2.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/themes/default/default.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen" />
  <style type="text/css">@import "<?php echo $config['dir_skin'].$config['style']; ?>";</style>kod do dodania(połaczenia)


<?php if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.9.1.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>
  <style type="text/css">@import "<?php echo $config['dir_skin'].$config['style']; ?>";</style>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  $( function(){simpleNotice( "<?php echo $lang['Simple_notice']; ?>" );} );
  //-->
  </script>

» Quick.Cms v5.x

Tomasz

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-07-01 16:33

Zobacz na ten temat:
http://opensolution.org/forum/simplenotice-dla-sklepu-42,10462.html
Będzie bardzo podobnie.

simlution.org

boppo

Avatar: boppo

2013-07-02 22:15

Niestety, setki prób i nadal mizerny efekt

Tomasz

boppo

Avatar: boppo

2013-07-03 12:33

<?php if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.9.1.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>czy mam to pozostawic w takiej formie czy zastosowac w takiej formie

<script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>jquery-1.9.1.min.js"></script>

Tomasz

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-07-03 15:12

Nie powinno być konfliktu, podaj adres strony.

simlution.org

boppo

Avatar: boppo

2013-07-11 00:05

przepraszam za długi brak odzewu

http://fotovideoadi.pl/

juz pozostawilem tak aby baner chociaz działał. Nie do końca jestem też pewien czy w common dobrze zmieniłem


unction simpleNotice
sNotice ){
  
jQuery(document).ready(function(){
    var 
bCookiesNoticeClosed throwCookie'bCookiesNoticeClosed' );
    if( !
bCookiesNoticeClosed && sNotice != '' ){
      
jQuery'body' ).prepend'<div id="noticeAboutCookies">'+sNotice+'<a href="#" class="close">[x]</a></div>' );
      
jQuery("#noticeAboutCookies").delay(1000).slideToggle("slow");
      
jQuery("#noticeAboutCookies .close").click(function(){
        
jQuery("#noticeAboutCookies").delay(500).slideUp("slow")
        
createCookie'bCookiesNoticeClosed'true );
        return 
false;

Tomasz

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-07-11 14:49

Na stronie którą podałeś wszystko działa prawidłowo.

simlution.org

boppo

Avatar: boppo

2013-07-11 22:58

Nosz choliwa. Na innej przeglądarce nie testowałem. Pod chromem (bez adblocka) mi nie działa a pod IE jest.

Tomasz

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-20 17:26

Witajcie,

Odświeżam temat konfliktu simple notice a simple slider. Używam w swoim sklepie Quick Cart w wersji chyba 6x :-/

Czytam i czytam i ni cholery nie mogę sobie poradzić. Wynikowo na ułamek sekundy pojawia się notice na górze. Poniżej wklejam mój _header.php i common. Pewnie namieszałem już w kodzie dlatego ratujcie :)

kod header.php

<script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_core']; ?>common.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>mlbox/mlbox.js"></script><?php
  
if( !empty( $config['google_analytics_id'] ) && $config['google_analytics_id'] != 'UA-xxxxxx-x' ){?>
    <script type="text/javascript">
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '<?php echo $config['google_analytics_id']; ?>']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    </script><?php
  
}?>
  <script type="text/javascript">
  <!--
    var cfBorderColor     = "#6c6c6c";
    var cfLangNoWord      = "<?php echo $lang['cf_no_word']; ?>";
    var cfLangMail        = "<?php echo $lang['cf_mail']; ?>";
    var cfWrongValue      = "<?php echo $lang['cf_wrong_value']; ?>";
  //-->
  </script>
  <?php displayAlternateTranslations( ); ?>
<?php 
if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.8.2.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/themes/default/default.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen" />
  <?php if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.9.1.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>
  <style type="text/css">@import "<?php echo $config['dir_skin'].$config['style']; ?>";</style>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  jQuery.noConflict();
  $( function(){simpleNotice( "<?php echo $lang['Simple_notice']; ?>" );} );
  //-->
  </script>
  <style type="text/css">@import "<?php echo $config['dir_skin']; ?>menu.css";</style> <?php // drop down menu styles ?>
</head>
<body>
<div class="skiplink"><a href="#content" accesskey="1"><?php echo $lang['Skip_navigation']; ?></a></div>

<div id="container">
  <div id="header">
    <div id="head1"><?php // first top menu starts here ?>
      <div class="container">
        <?php echo $oPage->throwMenu1$iContent); // content of top menu first ?>
      </div>
    </div>
    <div id="head2"><?php // banner, logo and slogan starts here ?>
      <div class="container">
        <div id="logo"><?php // logo and slogan ?>
          <div id="title"><a href="<?php if( isset( $config['index'] ) ) echo $config['index']; ?>" tabindex="1"><?php echo $config['logo']; ?></a></div>
          <div id="slogan"><?php echo $config['slogan']; ?></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="head3"><?php // second top menu starts here ?>
      <div class="container">
        <?php echo $oPage->throwMenu2$iContent, ( $config['display_dropdown_menu'] == ) ? ); // content of top menu second ?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="body"<?php if( isset( $bOrderPage ) ) echo ' class="order"'?>>
    <div class="container">
      <div id="column"><?php 
        
if( !isset( $bOrderPage ) ){ // left column with left menu ?><?php
          
if( isset( $config['page_search'] ) && is_numeric$config['page_search'] ) && isset( $oPage->aPages[$config['page_search']] ) ){ // search form starts here ?>
            <form method="post" action="<?php echo $oPage->aPages[$config['page_search']]['sLinkName']; ?>" id="searchForm">
              <fieldset>
                <span><label for="<?php echo $lang['search']; ?>"><?php echo $lang['search']; ?></label><input type="text" size="15" name="sPhrase" id="<?php echo $lang['search']; ?>" value="<?php echo $sPhrase?>" class="input" maxlength="100" /></span>
                <em><input type="submit" value="<?php echo $lang['search']; ?> &raquo;" class="submit" /></em>
              </fieldset>
            </form><?php
          
}  // search form ends here ?><?php 
          
echo $oPage->throwMenu3$iContent); // content of left menu 
          
echo $oProduct->throwLastProduct( ); ?>
          <div class="box">
            <div class="type"><?php echo $lang['Visits']; ?>:</div>
            <div class="content visits">
              <span><?php echo $lang['Visits_today']; ?>: <strong><?php echo $aVistisCounter[1]; ?></strong></span><em><?php echo $lang['Visits_all_time']; ?>: <strong><?php echo $aVistisCounter[0]; ?></strong></em>
            </div>
          </div><?php 
        
}?>       
      </div>
<div id="content">
        <div class="theme-default"><!-- SLIDER STARTS HERE -->
          <div id="slider" class="nivoSlider">
            <img src="<?php echo $config['dir_files']; ?>_slider-1.png" alt="" title="ZOBACZ NASZE BESTSELLERY"  /><!-- PUT YOUR IMAGES HERE -->
            <img src="<?php echo $config['dir_files']; ?>_slider-2.png" alt="" />
            <img src="<?php echo $config['dir_files']; ?>_slider-3.png" alt="" />
          </div>

          <script type="text/javascript">
          $(window).load(function() {
              $('#slider').nivoSlider();
          });
          </script>
        </div>plik common

 /*
* Common JS scripts
*/

function gEBIobjId ){
  return 
document.getElementByIdobjId );
}

function 
createCookiesNamesValueiDays ){
  
sValue escapesValue );
  if( 
iDays ){
    var 
oDate = new Date();
    
oDate.setTimeoDate.getTime() + ( iDays*24*60*60*1000 ) );
    var 
sExpires "; expires="+oDate.toGMTString();
  }
  else
    var 
sExpires "";
  
document.cookie sName+"="+sValue+sExpires+"; path=/";
}

function 
throwCookiesName ){
  var 
sNameEQ sName "=";
  var 
aCookies document.cookie.split';' );
  for( var 
i=0aCookies.lengthi++ ){
    var 
aCookies[i];
    while( 
c.charAt(0) == ' ' )
      
c.substring1c.length );
    if( 
c.indexOfsNameEQ ) == )
      return 
unescapec.substringsNameEQ.lengthc.length ) );
  }
  return 
null;
}

function 
delCookiesName ){
  
createCookiesName"", -);
}

function isset( 
sVar ){
  return( 
typeofwindow[sVar] ) != 'undefined' );
}

_bUa=navigator.userAgent.toLowerCase();
_bOp=(_bUa.indexOf("opera")!=-1?true:false);
_bIe=(_bUa.indexOf("msie")!=-1&&!_bOp?true:false);
_bIe4=(_bIe&&(_bUa.indexOf("msie 2.")!=-1||_bUa.indexOf("msie 3.")!=-1||_bUa.indexOf("msie 4.")!=-1)&&!_bOp?true:false)
isIe=function(){return _bIe;}
isOldIe=function(){return _bIe4;}
var 
olArray=[];

function 
AddOnload){
  if( 
isIe() && isOldIe() ){
    
window.onload ReadOnload;
    
olArray[olArray.length] = f;
  }
  else if( 
window.onload ){
    if( 
window.onload != ReadOnload ){
      
olArray[0] = window.onload;
      
window.onload ReadOnload;
    }
    
olArray[olArray.length] = f;
  }
  else
    
window.onload=f;
}
function 
ReadOnload(){
  for( var 
i=0olArray.lengthi++ ){
    
olArray[i]();
  }
}

function 
previewImageoObjsImage ){
  
gEBI'imgPreview' ).src sFilesDir sPreviewDir sImage;
  
gEBI'imgPreview' ).alt oObj.title;
  
gEBI'previewLink' ).href sFilesDir sImage;
  
gEBI'previewLink' ).title oObj.title;
  
gEBI'defaultDescription' ).innerHTML oObj.title;
// end function previewImage

/*
* Orders
*/

function fix){
    
f    f.toString( );
    var 
re    = /\,/gi;
    
f    f.replacere"\." );

    
Math.round100 );
    
f.toString( );
    var 
sMinus f.slice0);
    if( 
sMinus == '-' ){
     
f.slice1f.length )
    }
    else
     
sMinus '';
    if( 
f.length ) {
        while( 
f.length )
            
'0' f;
    }

    var 
sMinus f.slice0f.length-) + "." f.slicef.length-2f.length );

  var 
checkFloat = /^-?[0-9]{1,}[.]{1}[0-9]{1,}$/i;
    if( 
w.searchcheckFloat ) == -)
        
'0.00';
    return 
w;
}

function 
changePriceFormatfPrice ){
  
// config start
  
var sDecimalSeparator '.';
  var 
sThousandSeparator '';
  
// config end

  
fPrice fixfPrice );
  var 
aPrice fPrice.split'.' );
  var 
iPriceFull aPrice[0];
  var 
aPriceFull = new Array( );

  var 
0;
  for( var 
iPriceFull.length 1>= 0i-- ){
    if( 
&& j%== )
      
aPriceFull[j] = iPriceFull.substri)+''+sThousandSeparator;
    else
      
aPriceFull[j] = iPriceFull.substri);
    
j++;
  } 
// end for

  
aPriceFull.reverse( );
  
sPriceFull aPriceFull.join'' );
  
sPrice sPriceFull+''+sDecimalSeparator+''+aPrice[1];
  return 
sPrice;
// end function changePriceFormat

function countShippingPriceoObj ){

  if( 
oObj.value != '' )
    
aShipping oObj.value.split";" );
  else
    
aShipping = Array( 00'0.00' );

  
fShippingCost fixaShipping[2] ) * 1;

  
gEBI'shippingPaymentCost' ).innerHTML changePriceFormatfShippingCost );
  
gEBI'orderSummary' ).innerHTML changePriceFormat( +fOrderSummary fShippingCost )

// end function 

var aUserDataNames = new Array( 'sFirstName''sLastName''sCompanyName''sStreet''sZipCode''sCity''sPhone''sEmail''sNip' );

function 
saveUserDatasNamesValue ){
  
createCookiesNamesValue );
}

function 
checkSavedUserData( ){
  var 
iCount aUserDataNames.length;
  var 
sCookie null;
  var 
oForm gEBI"orderForm" );
  for( var 
0iCounti++ ){
    
sCookie throwCookieaUserDataNames[i] );
    if( 
sCookie && sCookie != '' ){
      if( 
gEBIaUserDataNames[i] ) )
        
gEBIaUserDataNames[i] ).value unescapesCookie );
      else if( 
oForm[aUserDataNames[i]] )
        
oForm[aUserDataNames[i]].value unescapesCookie );
    }
  } 
// end for
// end function checkSavedUserData

function delSavedUserData( ){
  var 
iCount aUserDataNames.length;
  var 
sCookie null;
  for( var 
0iCounti++ ){
    
delCookieaUserDataNames[i] );
  } 
// end for
// end function delSavedUserData


/* PLUGINS */

function simpleNoticesNotice ){
  
jQuery(document).ready(function(){
    var 
bCookiesNoticeClosed throwCookie'bCookiesNoticeClosed' );
    if( !
bCookiesNoticeClosed && sNotice != '' ){
      
jQuery'body' ).prepend'<div id="noticeAboutCookies">'+sNotice+'<a href="#" class="close">[x]</a></div>' );
      
jQuery("#noticeAboutCookies").delay(1000).slideToggle("slow");
      
jQuery("#noticeAboutCookies .close").click(function(){
        
jQuery("#noticeAboutCookies").delay(500).slideUp("slow")
        
createCookie'bCookiesNoticeClosed'true );
        return 
false;
      });
    }
  });
}
Jeśli coś namieszałem to przepraszam ale potrzebuje tego jak już zacząłem grzebać :)

Bamboleo

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-20 17:29

Mama nadzieję, że jakiś magik wytłumaczy mi co mam z czym zamienić tak łopatologicznie :)

Bamboleo

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-09-21 12:04

Spróbuj zmienić:

  jQuery.noConflict();
  $( function(){simpleNotice( "<?php echo $lang['Simple_notice']; ?>" );} ); 


na:


  jQuery.noConflict();
  jQuery( function(){simpleNotice( "<?php echo $lang['Simple_notice']; ?>" );} );


choć nie wiem czy to pomoże...
Ewentualnie zerknij na mój post w tym temacie:
http://opensolution.org/forum/simplenotice-dla-sklepu-42,10462.html

simlution.org

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-25 16:08

Niestety nie wiem jak odnieść się do zacytowanego tematu z uwagi na to, że jest tam sporo kodu którego nie ma w moim przypadku. Gdybyś był łaskaw przetłumaczyć to na moją sytuację byłbym dozgonnie wdzięczny :)

Chodzi głownie o braki

 AddOnloadtargetBlank ); 

Bamboleo

temperator

Avatar: temperator

2013-09-25 16:14

ja zmieniałem ścieżkę do pliku i było ok chociaż mam problem ze sliderem i ciasteczkami jakoś się gryzą

www.infostki.pl

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-09-25 16:29

bamboleo - nawet nie napiszesz czy zrobiłeś tak jak ci napisałem i jaki jest efekt.
Po drugie - nie sugerowałem Ci abyś analizował cały temat, do którego podałem link tylko zerknął na mój post w tym temacie - jest jeden.
Tam powinna być pewna podpowiedź.
No i nie jestem "magikiem" żeby przeanalizować kod który tu wrzuciłeś i bez sprawdzenia podać Ci poprawną odpowiedź.

simlution.org

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-25 17:43

Przeanalizowałem jeszcze raz twój wspomniany post Wkleiłem do header.php :

<script type='text/javascript'>jQuery.noConflict();</script> 
<script type="text/javascript" src="$config[dir_core]jquery-1.9.1.min.js"></script> oraz


<script type="text/javascript"
<!-- 
jQuery( function(){simpleNotice"Strona korzysta z cookies." );} );
//-->
</script> W wyniku czego mój plik header.php wygląda tak :<?php
// More about design modifications - www.opensolution.org/Quick.Cart/docs/?id=en-design
if( !defined'CUSTOMER_PAGE' ) )
  exit;

echo 
'<?xml'?> version="1.0" encoding="<?php echo $config['charset']; ?>"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $config['language']; ?>">
<head>
  <title><?php echo $sTitle.$config['title']; ?></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo $config['charset']; ?>" />
  <meta name="Language" content="<?php echo $config['language']; ?>" />
  <meta name="Description" content="<?php echo $sDescription?>" />
  <meta name="Keywords" content="<?php echo $sKeywords?>" />
  <meta name="Generator" content="Quick.Cart.Add v<?php echo $config['version']; ?>" />
<script type='text/javascript'>jQuery.noConflict();</script> 
<script type="text/javascript" src="$config[dir_core]jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_core']; ?>common.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>mlbox/mlbox.js"></script><?php
  
if( !empty( $config['google_analytics_id'] ) && $config['google_analytics_id'] != 'UA-xxxxxx-x' ){?>
    <script type="text/javascript">
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '<?php echo $config['google_analytics_id']; ?>']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js &#187;';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    </script><?php
  
}?>
  <script type="text/javascript"> 
<!-- 
jQuery( function(){simpleNotice( "Strona korzysta z cookies." );} );
//-->
</script>
<script> 
    var cfBorderColor     = "#6c6c6c";
    var cfLangNoWord      = "<?php echo $lang['cf_no_word']; ?>";
    var cfLangMail        = "<?php echo $lang['cf_mail']; ?>";
    var cfWrongValue      = "<?php echo $lang['cf_wrong_value']; ?>";
  //-->
  </script>
  <?php displayAlternateTranslations( ); ?>
<?php 
if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.8.2.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/themes/default/default.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo $config['dir_plugins']; ?>nivo-slider/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen" />
  <?php if( !defined'JQUERY-LOADED' ) ){ echo '<script type="text/javascript" src="'.$config['dir_plugins'].'jquery-1.9.1.min.js"></script>'define'JQUERY-LOADED'true ); } ?>
  <style type="text/css">@import "<?php echo $config['dir_skin'].$config['style']; ?>";</style>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  jQuery.noConflict();
  jQuery( function(){simpleNotice( "<?php echo $lang['Simple_notice']; ?>" );} );
  //-->
  </script>
  <style type="text/css">@import "<?php echo $config['dir_skin']; ?>menu.css";</style> <?php // drop down menu styles ?>
</head>
<body>
<div class="skiplink"><a href="#content" accesskey="1"><?php echo $lang['Skip_navigation']; ?></a></div>

<div id="container">
  <div id="header">
    <div id="head1"><?php // first top menu starts here ?>
      <div class="container">
        <?php echo $oPage->throwMenu1$iContent); // content of top menu first ?>
      </div>
    </div>
    <div id="head2"><?php // banner, logo and slogan starts here ?>
      <div class="container">
        <div id="logo"><?php // logo and slogan ?>
          <div id="title"><a href="<?php if( isset( $config['index'] ) ) echo $config['index']; ?>" tabindex="1"><?php echo $config['logo']; ?></a></div>
          <div id="slogan"><?php echo $config['slogan']; ?></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="head3"><?php // second top menu starts here ?>
      <div class="container">
        <?php echo $oPage->throwMenu2$iContent, ( $config['display_dropdown_menu'] == ) ? ); // content of top menu second ?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="body"<?php if( isset( $bOrderPage ) ) echo ' class="order"'?>>
    <div class="container">
      <div id="column"><?php 
        
if( !isset( $bOrderPage ) ){ // left column with left menu ?><?php
          
if( isset( $config['page_search'] ) && is_numeric$config['page_search'] ) && isset( $oPage->aPages[$config['page_search']] ) ){ // search form starts here ?>
            <form method="post" action="<?php echo $oPage->aPages[$config['page_search']]['sLinkName']; ?>" id="searchForm">
              <fieldset>
                <span><label for="<?php echo $lang['search']; ?>"><?php echo $lang['search']; ?></label><input type="text" size="15" name="sPhrase" id="<?php echo $lang['search']; ?>" value="<?php echo $sPhrase?>" class="input" maxlength="100" /></span>
                <em><input type="submit" value="<?php echo $lang['search']; ?> &raquo;" class="submit" /></em>
              </fieldset>
            </form><?php
          
}  // search form ends here ?><?php 
          
echo $oPage->throwMenu3$iContent); // content of left menu 
          
echo $oProduct->throwLastProduct( ); ?>
          <div class="box">
            <div class="type"><?php echo $lang['Visits']; ?>:</div>
            <div class="content visits">
              <span><?php echo $lang['Visits_today']; ?>: <strong><?php echo $aVistisCounter[1]; ?></strong></span><em><?php echo $lang['Visits_all_time']; ?>: <strong><?php echo $aVistisCounter[0]; ?></strong></em>
            </div>
          </div><?php 
        
}?>       
      </div>
<div id="content">
        <div class="theme-default"><!-- SLIDER STARTS HERE -->
          <div id="slider" class="nivoSlider">
            <img src="<?php echo $config['dir_files']; ?>_slider-1.png" alt="" title="ZOBACZ NASZE BESTSELLERY"  /><!-- PUT YOUR IMAGES HERE -->
            <img src="<?php echo $config['dir_files']; ?>_slider-2.png" alt="" />
            <img src="<?php echo $config['dir_files']; ?>_slider-3.png" alt="" />
          </div>

          <script type="text/javascript">
          $(window).load(function() {
              $('#slider').nivoSlider();
          });
          </script>
        </div> Przeszedłem do common.js znajdującego się w katalogu core edytując go znalazłem tylko jedno wystąpienie $ także zamieniłem $ na jQuery

Podgrałem jeszcze plik jquery-1.9.1.min.js do katalogu core.

Niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu.

nie widzę ani slidera ani notatki na górze.

strona na której chcę to umieścić i gdzie jest błąd www.sklep.peggybrown.pl

Proszę o dalsze wskazówki :)

Bamboleo

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-09-25 17:57

:(
Przecież nie wklejać miałeś.
chodziło mi, że linia <script type='text/javascript'>jQuery.noConflict();</script> jest przed jquery-1.9.1.min.js
Usuń to co wkleiłeś i potem zerknę na stronę.

simlution.org

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-25 20:05

Przecież jest :-/ W moim kodzie w header.php mam:

 <script type='text/javascript'>jQuery.noConflict();</script>
<script type="text/javascript" src="$config[dir_core]jquery-1.9.1.min.js"></script> 
Może ja mało kumaty jestem no ale proszę o wyrozumiałość :(

robię już cuda wianki powiedz co potrzebujesz z mojego kodu to ja

ci pokaże i co zmienić to zmienię tylko tka jasno jak dziecku :)

Bamboleo

selekcjoner

Avatar: selekcjoner

2013-09-25 20:19

Nie wiesz w ogóle co robisz...
Usuń to co wkleiłeś.. miałeś przeanalizować mój post a nie bezmyślnie wkleić.
To jest ze starszej wersji.
Usuń to co wkleiłeś.

simlution.org

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-26 11:07

Wiesz jak bym kumał to bym się nie pytał :(

Usunąłem z kodu header.php linijki

 <script type='text/javascript'>jQuery.noConflict();</script> 
<script type="text/javascript" src="$config[dir_core]jquery-1.9.1.min.js"></script> 
oraz


<script type="text/javascript"
<!-- 
jQuery( function(){simpleNotice"Strona korzysta z cookies." );} );
//-->
</script> Nadal jednak nie mam slidera a notice pojawia się na sekundę.

Bamboleo

bamboleo

Avatar: bamboleo

2013-09-26 12:48

Dobra dziękuję za chęci poradziłem sobie już z tym problemem w inny sposób.

Znalazłem skrypt który nie zawiera bibliotek jQuery Poniżej link dla osób z podobnym problemem.

http://webhelp.pl/artykuly/okienko-z-informacja-o-ciasteczkach-cookies/

Oraz kod ze strony do linku js


    
function WHCreateCookie(namevaluedays) {
        var 
date = new Date();
        
date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000));
        var 
expires "; expires=" date.toGMTString();
        
document.cookie name+"="+value+expires+"; path=/";
    }
    function 
WHReadCookie(name) {
        var 
nameEQ name "=";
        var 
ca document.cookie.split(';');
        for(var 
i=0ca.lengthi++) {
            var 
ca[i];
            while (
c.charAt(0) == ' 'c.substring(1c.length);
            if (
c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.lengthc.length);
        }
        return 
null;
    }

    
window.onload WHCheckCookies;

    function 
WHCheckCookies() {
        if(
WHReadCookie('cookies_accepted') != 'T') {
            var 
message_container document.createElement('div');
            
message_container.id 'cookies-message-container';
            var 
html_code '<div id="cookies-message" style="padding: 10px 0px; font-size: 14px; line-height: 22px; border-bottom: 1px solid #D3D0D0; text-align: center; position: fixed; top: 0px; background-color: #EFEFEF; width: 100%; z-index: 999;">Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. <a href="http://wszystkoociasteczkach.pl" target="_blank">Dowiedz się więcej</a><a href="javascript:WHCloseCookiesWindow();" id="accept-cookies-checkbox" name="accept-cookies" style="background-color: #00AFBF; padding: 5px 10px; color: #FFF; border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; display: inline-block; margin-left: 10px; text-decoration: none; cursor: pointer;">Rozumiem</a></div>';
            
message_container.innerHTML html_code;
            
document.body.appendChild(message_container);
        }
    }

    function 
WHCloseCookiesWindow() {
        
WHCreateCookie('cookies_accepted''T'365);
        
document.getElementById('cookies-message-container').removeChild(document.getElementById('cookies-message'));
    }

Bamboleo

Strony:
Do góry
o nas | kontakt