Aktualizacja Quick.Cart.Ext v6.7

Udostępniliśmy aktualizację systemu Quick.Cart.Ext w wersji 6.7 oraz powiązanych dodatków.

Przeglądnęliśmy listę integracji - zaktualizowaliśmy listę porównywarek cen oraz systemów płatności, których część przeszła rebranding.

Wprowadziliśmy kilka drobnych poprawek. Zmiany nie wymagają aktualizacji istniejących sklepów. Wprowadziliśmy je w związku z konsultacjami z partnerami, aby system był lepiej przygotowany do nowych instalacji.

Do góry