Dokumentacja do Quick.Cart.Ext v6.6 i v6.7

Instrukcja obsługi - pierwsze kroki

Znajdziesz tutaj informacje o tym jak dodać produkt i kategorie oraz dołączyć do nich zdjęcia. Wymagane do tego będzie zalogowanie się do administracji.

Logowanie

Aby wejść do administracji, należy dopisać do adresu sklepu ‘admin.php’, czyli np.: jeśli adres sklepu internetowego, to: ‘http://adres.pl/‘, to administracja znajduje się pod adresem: ‘http://adres.pl/admin.php‘. Na stronie tej znajduje się ekran logowania. Na początku login i hasło ustawione są następująco:
Login: admin
Hasło: admin

Uwaga!

  • Adres strony do zalogowanie się do administracji może zostać zmieniony. Jeśli wywołany powyżej adres nie funkcjonuje, należy się skontaktować z wykonawcą Twojego sklepu internetowego.
  • Jeżeli nie pamiętasz tych danych, należy się skontaktować z wykonawcą Twojego sklepu internetowego.

Dodawanie nowej kategorii

Aby dodać nową kategorię (do której później dodawane będą produkty), trzeba najechać myszką na zakładkę "Strony" w menu, a następnie kliknąć w link "Nowa strona".

Nowa kategoria
 

Po kliknięciu wyświetli się formularz (pola) do wypełnienia. Najważniejszymi polami są "Nazwa", gdzie trzeba wpisać nazwę kategorii (strony) oraz "Produkty", czyli cecha decydująca o tym, czy strona będzie zwykłą stroną czy kategorią dla produktów, a z pola "Menu" trzeba wybrać opcję Produkty.

Nowa kategoria

Po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, należy kliknąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »". Spowoduje to zapisanie edytowanej kategorii, a następnie przekierowanie do listy wszystkich kategorii i stron znajdujących się w sklepie internetowym.

Dodawanie nowego produktu

Aby dodać nowy produkt, trzeba najechać myszką na zakładkę "Produkty" w menu, a następnie kliknąć w link "Nowy produkt".

Nowy produkt
 

Po kliknięciu wyświetli się formularz (pola) do wypełnienia. Najważniejszymi polami są "Nazwa", gdzie trzeba wpisać nazwę produktu, "Cena" gdzie trzeba wpisać cenę produktu oraz "Strona" decydująca o tym w której kategorii będzie się wyświetlał produkt.

Nowy produkt

Po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, należy kliknąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »". Spowoduje to zapisanie edytowanego produktu, a następnie przekierowanie do listy wszystkich produktów znajdujących się na stronie.

 

Po kliknięciu na przycisk "zapisz i przejdź do listy »" pojawi się lista wszystkich produktów, znajdujących się w sklepie internetowym w tym nowo dodanego.

Nowy produkt
Aby zapoznać się jak wygląda produkt widziany przez klientów, należy go wybrać z listy produktów i kliknąć w ikonę
. Strona z produktem otworzy się w nowym oknie w przeglądarce internetowej.
 

Poniższy obrazek prezentuje wygląd nowo dodanego produktu widzianego przez Twojego klienta.

Nowy produkt

Aby zobaczyć jak wygląda produkt wyświetlany w liście produktów w kategorii wejdź na link o nazwie "Plecaki".

 

Poniższy obrazek prezentuje wygląd kategorii "Plecaki", w której znajduje się produkt "Plecak podróżny".

Nowy produkt

Dodawanie nowego produktu ze zdjęciami i opisem krótkim

Trzeba ponownie wybrać z zakładki "Produkty" w menu, link "Nowy produkt".

Należy wypełnić wszystkie jego pola, które były wypełniane wcześniej. Mianowicie: "Nazwa", "Cenę", "Opis pełny", "Stronę".

Nowy produkt

Następnie należy rozwinąć element z nazwą "Opis krótki", klikając w przycisk "wyświetl".

 

"Opis krótki" to skrócony opis produktu wyświetlany w liście produktów przeglądanej przez klientów kategorii.

Nowy produkt
 

Następnym krokiem jest przejście do zakładki "Dodaj pliki".

Nowy produkt
 

Po kliknięciu w przycisk "Pliki z komputera" należy wybrać zdjęcie z Twojego komputera, które ma się znajdować na stronie.

Nowy produkt

Na koniec trzeba zatwierdzić wybór klikając w przycisk "Otwórz".

Uwaga!
Można dodać więcej niż jedno zdjęcie za jednym razem, trzymając klawisz "Ctrl" i zaznaczając je lewym przyciskiem myszki.

 

Po wybraniu zdjęć, pojawi się lista plików, które zostały wgrane na serwer.

Nowy produkt

Aby sfinalizować dodawanie zdjęć, należy nacisnąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »".

Uwaga!
Istnieje jeszcze przycisk "zapisz »" który powoduje zapisanie danych, a następnie przekierowanie do edycji zapisanego produktu bądź kategorii.

 
Aby zapoznać się jak wygląda produkt widziany przez klientów, należy go wybrać z listy produktów i kliknąć w ikonę
. Strona z produktem otworzy się w nowym oknie w przeglądarce internetowej.
Nowy produkt
 

Poniższy obrazek prezentuje wygląd nowo dodanego produktu widzianego przez Twojego klienta.

Nowy produkt

Aby zobaczyć jak wygląda produkt wyświetlany w liście produktów w kategorii wejdź na link o nazwie "Plecaki".

 

Poniższy obrazek prezentuje wygląd kategorii "Plecaki" w której znajduje się produkt "Plecak wojskowy".

To jest opis krótki
Nowy produkt

Dodawanie nowej strony

Różnica między stroną a kategorią
Różnica między stroną a kategorią polega na tym, że strony mają charakter informacyjny. Można stworzyć, np. stronę z "Regulaminem", "Kosztami przesyłki", "Nowościami", ale nie będą na nich wyświetlane żadne produkty. Kategorie służą do tego, aby produkty jednego rodzaju znajdowały się w jednej kategorii, np. pralki w kategorii "Sprzęt RTV i AGD"

Aby dodać nową stronę, trzeba najechać myszką na zakładkę "Strony" w menu, a następnie kliknąć w link "Nowa strona".

Nowa strona
 

Po kliknięciu wyświetli się formularz (pola) do wypełnienia. Najważniejszymi polami są: "Nazwa", gdzie trzeba wpisać nazwę strony oraz "Produkty", czyli cecha decydująca o tym czy strona będzie zwykłą stroną czy kategorią dla produktów. Z pola "Menu" należy wybrać "Menu górne - drugie".

Nowa strona

Po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, należy kliknąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »". Spowoduje to zapisanie edytowanej strony, a następnie przekierowanie do listy wszystkich stron znajdujących się na stronie.

 

Po kliknięciu na przycisk "zapisz i przejdź do listy »" pojawi się lista wszystkich stron, znajdujących się w sklepie internetowym.

Nowa strona
Aby zapoznać się jak wygląda strona widziana przez klientów, należy ją wybrać z listy stron i kliknąć w ikonę
. Strona otworzy się w nowym oknie w przeglądarce internetowej.
 

Poniższy obrazek prezentuje wygląd nowo dodanej strony widzianej przez Twojego klienta.

Nowa strona

Ponowna edycja strony - dodawanie zdjęć

Aby dodać zdjęcia trzeba edytować stronę o nazwie "Koszty dostawy".

Nowe zdjecie
Aby przejść do edycji strony, trzeba kliknąć w nazwę strony bądź w ikonę
.

Następnym krokiem jest przejście do zakładki "Dodaj pliki".

Nowe zdjecie
 

Po kliknięciu w przycisk "Pliki z komputera" należy wybrać zdjęcie z Twojego komputera, które ma się znajdować na stronie.

Nowe zdjecie

Na koniec trzeba zatwierdzić wybór klikając w przycisk "Otwórz".

Uwaga!
Można dodać więcej niż jedno zdjęcie za jednym razem, trzymając klawisz "Ctrl" i zaznaczając je lewym przyciskiem myszki.

 

Po wybraniu zdjęć pojawi się lista plików, które zostały wgrane na serwer.

Nowe zdjecie

Aby sfinalizować dodawanie zdjęć, należy nacisnąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »".

Uwaga!
Istnieje jeszcze przycisk "zapisz »" który powoduje zapisanie danych, a następnie przekierowanie do edycji zapisanej strony.

 

Teraz można przejść do podglądu strony aby zobaczyć jak wyświetlają się zdjęcia od strony widzianej przez klienta.

Na poniższym obrazku zobaczyć można prezentację dodanych zdjęć do strony.

Nowe zdjecie

Dodawanie podstron do strony nadrzędnej

Aby dodać podstronę do strony nadrzędnej, trzeba ponownie wybrać z zakładki "Strony" w menu, link "Nowa strona".

W formularzu należy wypełnić pola: "Nazwa", "Opis pełny" oraz wybrać "Stronę nadrzędną".

Nowa podstrona

Następnie należy rozwinąć element z nazwą "Opis krótki", klikając w przycisk "wyświetl".

"Opis krótki" jest to opis, wyświetlający się w liście podstron strony nadrzędnej.

Uwaga!
Jeśli zasada działania opisu krótkiego nie jest wystarczająco jasna, to zalecane jest popatrzeć się na ostatni zrzut ekranu z tego działu.

Nowa podstrona

Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »".

 

Aby zobaczyć rezultat, należy przejść do podglądu strony nadrzędnej do której przypisana została podstrona.

Poniższy obrazek prezentuje wyświetlanie się podstron na stronie nadrzędnej.

To jest opis krótki
Nowa podstrona

Uwaga!
Teraz wszelkie niejasności związane z opisem krótkim powinny zostać rozwiązane.

Instrukcja obsługi - zaawansowane informacje

Po opanowaniu podstawowych funkcji programu, zapoznaj się z jego bardziej zaawansowanymi możliwościami oraz opisami wszystkich pól znajdujących się z formularzach. Skorzystaj z instrukcji obsługi - zaawansowane informacje »

o nas | kontakt