Kompletní český překlad / Complete czech translation

KalemDarr

No avatar

2006-11-18 17:19

<!-- Kompletní český překlad -->
<!-- Přeložil Pepa "KalemDarr" Kunhart -->
<!-- Kompatibilní s verzí 1.4 -->

<?php

$config['charset'] = 'windows-1250';

/* Zprávy */

$lang['category_not_found'] = 'Kategorie nenalezena';
$lang['cf_no_word'] = 'Vyplňte prosím všechny údaje a použijte existující e-mailovou adresu. Děkuji.';

$lang['cf_mail'] = '';
$lang['cf_wrong_value'] = 'Vložte prosím platnou hodnotu';
$lang['cf_to_small_value'] = 'Vložená hodnota je příliš nízká';
$lang['cf_txt_to_short'] = 'Text je příliš krátký';
$lang['operation_saved'] = 'Data uložena';
$lang['operation_changed'] = 'Data upravena';
$lang['operation_sure_delete'] = 'Jste si opravdu jistý tím, co děláte?';
$lang['operation_yes'] = 'Ano';
$lang['operation_no'] = 'Ne';
$lang['operation_deleted'] = 'Data odstraněna';
$lang['operation_completed'] = 'Operace byla úspěšně vykonána';
$lang['operation_not_completed'] = 'Operace se nezdařila';
$lang['operation_especify_all_required_fields'] = 'Prosím vyplňte všechna pole.';
$lang['operation_not_found'] = 'Data nenalezena';
$lang['operation_go_back'] = 'zpátky';

$lang['Order_finished'] = 'Vaše objednávka byla zazanmenána.<br />Děkujeme Vám.';
$lang['Order_print'] = 'Vytisknout objednávku!';

$lang['Logged_in'] = 'Přihlášení proběhlo úspěšně';
$lang['Error_login_or_pass'] = 'Zadal/a jste nesprávné jméno nebo heslo!';
$lang['Logged_out'] = 'Odhlášení proběhlo úspěšně';

$lang['products_not_found'] = 'Výrobky nenalezeny';
$lang['Choose_courier'] = '';
$lang['Not_found'] = 'Nenalezeno';
$lang['basket_is_empty'] = 'Váš košík je prázdný';

$lang['write_topic'] = '';
$lang['Error_email_send'] = 'Chyba při odesílání mailu';
$lang['Email_send'] = 'Mail byl úspěšně odeslán. Děkujeme za Váš zájem.';
$lang['Answer_soon'] = '&nbsp;';

$lang['Fill_login'] = 'Vložte jméno';
$lang['Fill_password'] = 'Vložte heslo';
$lang['Fill_product_list'] = 'Počet výrobků na stránku';
$lang['Fill_admin_list'] = 'Limit administrace na stránku';
$lang['Fill_products_photo_size'] = 'Maximální velikost obrázku výrobku';
$lang['Fill_categories_photo_size'] = 'Maximální velikost obrázku kategorie';

/* Pole Formuláře */

$lang['Category'] = 'Kategorie';
$lang['Order'] = 'Objednávka';
$lang['Name'] = 'Jméno';
$lang['Price'] = 'Cena';
$lang['Quantity'] = 'Množství';
$lang['Summary'] = 'Celkem';
$lang['Summary_basket'] = 'Celkem';
$lang['First_name'] = 'Jméno';
$lang['Last_name'] = 'Příjmení';
$lang['Company'] = 'Společnost';
$lang['Street'] = 'Ulice';
$lang['Zip_code'] = 'PSČ';
$lang['City'] = 'Město';
$lang['Telephone'] = 'Telefon';
$lang['Email'] = 'E-mail';
$lang['Courier'] = 'Doručení';
$lang['Login'] = 'Jméno';
$lang['Password'] = 'Heslo';
$lang['File'] = 'Soubor';
$lang['Files'] = 'Soubory';
$lang['Add_file'] = 'Přidat soubor';
$lang['Added_files'] = 'Soubory přidány k výrobku';
$lang['First_last_name'] ='Jméno a příjmení';
$lang['Date'] = 'Datum';
$lang['Title'] = 'Nadpis';
$lang['Image_size'] = 'Velikost obrázku';
$lang['Description'] = 'Popis';
$lang['Delivery_cost'] = 'Poštovné';
$lang['Summary_cost'] = 'Celkem';
$lang['Language'] = 'Jazyk';
$lang['Ip'] = 'IP';
$lang['Visible'] = 'Viditelný';
$lang['Position'] = 'Umístění';
$lang['Status'] = 'Status';
$lang['Start_page'] = 'Úvodní stránka';
$lang['Currency_symbol'] ='Symbol měny';
$lang['Mail_informing'] = 'Pokračovat v nastavování';
$lang['Comment_order'] = 'Prostor pro Váš doplňující text';
$lang['ParentCategory'] = 'Nadřazená kategorie';
$lang['content'] = 'obsah';
$lang['Server_time_diff'] = 'Nastavení časového pásma (v minutách)';

$lang['Products_on_page'] = 'Počet výrobků na stránku';
$lang['Admin_items_on_page'] ='Počet objednávek/výrobků na stránku (v administraci)';
$lang['Keywords'] = 'Klíčová slova';

$lang['Products_image_size'] = 'Velikost obrázku výrobku';
$lang['Categories_image_size'] = 'Velikost obrázku kategorie';
$lang['Content_image_size'] = 'Velikost obrázku u obsahu';

$lang['Short_description'] = 'Krátký popis';
$lang['Full_description'] = 'Úplný popis';

$lang['Your_email'] = 'Váš e-mail';
$lang['Topic'] = 'Předmět';
$lang['Content_mail'] = 'Text';
$lang['send'] = 'odeslat';

$lang['Logo'] = 'Logo';
$lang['Template'] = 'CSS styl';

$lang['Type'] = 'Typ';

$lang['Contact_page'] = 'Stránka s kontakty';

/* Akce */

$lang['All'] = 'Všechno';
$lang['choose'] = 'Vybrat';
$lang['Delete'] = 'Odstranit';
$lang['Next'] = 'Pokračovat';
$lang['Calc'] = 'Obnovit';
$lang['Add_to_basket'] = 'Přidat do košíku';
$lang['back'] = 'zpátky';
$lang['log_in'] = 'přihlásit se';
$lang['logout'] = 'odhlášení';
$lang['delete'] = 'odstranit';
$lang['save'] = 'uložit';
$lang['go_back'] = 'zpátky';
$lang['edit'] = 'upravit';
$lang['Add_product'] = 'Přidat výrobek';
$lang['Add_category'] = 'Přidat kategorii';
$lang['Add_courier'] = 'Přidat způsob doručení';
$lang['more'] = 'více';
$lang['Search'] = 'Hledat';
$lang['print'] = 'Tisk';
$lang['Buy_now'] = 'Koupit!';

/* Menu */

$lang['basket'] = 'košík';
$lang['products'] = 'výrobky';
$lang['Homepage'] = 'Úvodní stránka';
$lang['homepage'] = 'úvodní stránka';
$lang['Categories'] = 'Kategorie';
$lang['categories'] = 'kategorie';
$lang['couriers'] = 'možnosti doručení';
$lang['orders'] = 'objednávky';
$lang['configuration'] = 'nastavení';
$lang['tools'] = 'nástroje';
$lang['Validate'] = 'Validovat';

$lang['Category_data'] = 'Data kategorií';
$lang['Category_list'] = 'Seznam kategorií';

$lang['Courier_data'] = 'Data způsobů doručení';
$lang['Courier_list'] = 'Seznam způsobů doručení';

$lang['Orders_list'] = 'Seznam objednávek';
$lang['Order_id'] = 'ID objednávek';

$lang['Config_page'] = 'Nastavení';
$lang['Page_data'] = 'Data stránek';

$lang['Product_data'] = 'Data výrobků';
$lang['Products_list'] = 'Seznam výrobků';

/* Ostatní */

$lang['delivery_addres'] ='Dodací adresa';
$lang['Pages'] = 'Stránky';

$lang['Log_in_administration'] ='Administrace';
$lang['version'] = 'verze';
$lang['administration'] = 'administrace';

$lang['Pending'] = 'K vyřízení';
$lang['Processing'] = 'Zpracovává se';
$lang['Finished'] = 'Kompletní';
$lang['Canceled'] = 'Zrušené';

$lang['Pendings'] = 'Nevyřízené objednávky';

$lang['big'] = 'velký';
$lang['small'] = 'malý';
$lang['noSubcategory']= 'Hlavní kategorie';

$lang['mail_title'] = 'Nová objednávka';
$lang['mail_txt'] = 'Obdržel/a jste novo objednávku. Pro více informací se přihlašte do administrace';

/* Zprávy editoru HTML */

$lang['Enter_text_to_be_formatted'] = "Vložte text, který má být formátován";
$lang['Enter_list_type'] = "Vložte '1' pro číselný seznam, vložte 'a' pro abecední seznam nebo nechte prázdné pro obyčejný seznam";
$lang['Enter_list_item'] = 'Vložte elementy seznamu.\nNechte prázdné nebo klikněte \'Zavřít\' pro uzavření seznamu:';
$lang['Enter_link_url'] = 'Vložte URL adresu pro odkaz:';
$lang['Enter_email_link'] = 'Vložte e-mailovou adresu pro odkaz:';
$lang['Bold'] = 'Tučně';
$lang['Italic'] = 'Kurzíva';
$lang['Underline'] = 'Podtržení';
$lang['Align_left'] = 'Zarovnat vlevo';
$lang['Align_center'] = 'Zarovnat doprostřed';
$lang['Align_right'] = 'Zarovnat vpravo';
$lang['Add_li'] = 'Přidat seznam';
$lang['Add_hyperlink'] = 'Přidat odkaz';
$lang['Add_email_link'] = 'Přidat odkaz na mail';
$lang['New_line'] = 'Nový řádek';
$lang['Close_all'] = 'Uzavřít všechny tagy';
$lang['Size_plus'] = 'Zvětšit';
$lang['Size_minus'] = 'Zmenšit';

/* Validátor */

$lang['msg_more_info'] = 'Více informací';
$lang['msg_php_version'] = 'Verze PHP';
$lang['msg_php_version_info'] = 'Používáte zastaralou verzi PHP. Pro provoz této aplikace je potřeba alespoń verze 4.3.3';
$lang['msg_files_permission'] = 'Oprávnění - soubory';
$lang['msg_files_permission_info'] = 'Je nutné nastavit chmod 0777 všem souborům v adresáři "db/"';
$lang['msg_config_permission'] = 'Oprávnění - nastavení';
$lang['msg_config_permission_info'] = 'Pro povolení změn konfigurace je potřeba nastavit chmod 0777 souboru v adresáři "config/general.php"';
$lang['msg_login'] = 'Jméno a heslo';
$lang['msg_login_info'] = 'Nyní je potřeba změnit heslo; změńte jej v položce nastavení v administračním rozhraní';
$lang['msg_gd2'] = 'Knihovna GD 2.0';
$lang['msg_gd2_info'] = 'Pro správné zobrazení náhledů je potřeba knihovna GD 2.0. Požádejte administrátora o její povolení na serveru';
$lang['msg_dirs_permission'] = 'Oprávnění - adresáře';
$lang['msg_dirs_permission_info'] = 'Je nutné nastavit chmod 0777 všem podsložkám v adresáři "files/"';

/* Následující řádky ponechte v původním stavu */

define( 'LANG_YES_SHORT', $lang['operation_yes'] );
define( 'LANG_NO_SHORT', $lang['operation_no'] );

?>

<?php

// plug-iny

?>

Live Long Rock Hard

KalemDarr

No avatar

2006-11-18 17:27

Hmm, the coding has fucked up a bit here, so download the correct version here: http://108.wz.cz/qc/cz.rar.

Live Long Rock Hard

Datel

No avatar

2006-12-02 11:29

Thanks for translation.
I have one question about coding. I use utf-8 and there are problems with two caracters Č and ť. You use windows 1250 coding. Is it OK?

michal.siman

No avatar

2006-12-02 16:36

Pokud by někdo chtěl, pak velice rád poskytnu kompletní zdrojové kódy pro www.zanglie.cz. Je tam pár úprav. Celé je to postavené na QC 1.4 loaded.

ace

No avatar

2006-12-03 13:01

Zajímavý překlad:

$lang['operation_sure_delete'] = 'Jste si opravdu jistý tím, co děláte?'

Ne nejsem :-)

Jinak super a dík.

Back to top
about us | contact