Dokumentacja do: Quick.Cart | Quick.Cart.Ext | Quick.Cms | Quick.Cms.Ext
Polski English
Dokumentacja - Quick.Cart

Instrukcja obsługi - zaawansowane informacje

Poniżej znajduje się omówienie wszystkich opcji znajdujących się w administracji.

Przed rozpoczęciem tworzenia strony upewnij się, że:

Logowanie

Aby wejść do administracji, należy dopisać do adresu strony ‘admin.php’, czyli np.: jeśli adres strony, to: ‘http://adres.pl/‘, to administracja znajduje się pod adresem: ‘http://adres.pl/admin.php‘. Na stronie tej znajduje się ekran logowania. Na początku login i hasło ustawione są następująco:
Login: admin
Hasło: admin

Można je zmienić po zalogowaniu się, wybierając z menu "Narzędzia", link Konfiguracja.

Modyfikacja konfiguracji

Na stronie konfiguracja możliwe jest ustawienie podstawowych danych strony (niektóre zaawansowane opcje są dostępne tylko w plikach konfiguracyjnych).

Konfiguracja
 

Panel konfiguracyjny zawiera następujące pola:

 • Tytuł strony - treść tego pola będzie się wyświetlała w pasku przeglądarki. Należy dobrze przemyśleć jego treść, ponieważ jest to ważne dla wyszukiwarek internetowych. Ta treść pojawia się w wyszukiwarce jako tytuł strony.
 • Opis - to pole służy głównie wyszukiwarkom. Jego treść będzie pokazywana jako opis strony w wyszukiwarkach. Warto dobrze przemyśleć jego zawartość.
 • Logo - tekst wyświetlany jako logo. Można również wstawić kod HTML np. kod wyświetlający obrazek.
 • Slogan - hasło, które pojawia się domyślnie pod logo.
 • Informacje w stopce - informacja, która pojawia się w lewej części stopki.
 • Login - login administratora strony.
 • Hasło - hasło administratora strony.
 • Informacja o nowym zamówieniu na e-mail - w pole należy wpisać adres e-mail, jeśli się chce, by była wysyłana informacja o nowym zamówieniu na skrzynkę pocztową.

Oprócz tych podstawowych i najważniejszych pól, w prawej części strony znajdują się pola z mniej znaczącymi informacjami, podzielonymi na zakładki:

Opcje
Ta zakładka zawiera pola:
 • Domyślny język - wybór domyślnego języka na stronie.
 • Język w administracji - wybór języka, w którym będą wyświetlać się opisy pól, komunikaty, itp. w administracji.
 • Skórka - możliwy jest wybór szablonu/skórki dla strony.
 • Administrator może zobaczyć ukryte strony i produkty - tutaj można zadecydować czy zalogowany administrator będzie mogł zobaczyć ukryte strony (w części klienta).
 • Wyświetl rozwinięte menu - decyduje o tym, czy w menu lewym mają się wyświetlać także podstrony czy tylko strony główne.
 • Identyfikator języka w URL - tutaj można zadecydować czy w adresie url ma się znajdować identyfikator języka. Jeśli planujesz stworzyć stronę wielojęzyczną zalecamy włączyć tą opcję.
 • Opcja sortowania produktów - udostępnienie klientom możliwości sortowania dodatkowo produktów po nazwie lub cenie.
 • Waluta- pozwala określić walutę, w której będą podawane ceny.
Strony
Ta zakładka zawiera pola:
Narzędzia
 • Strona startowa - wybór strony/podstrony jako głównej/startowej (uwaga: najpierw muszą być zdefiniowane strony).
 • Strona z koszykiem - strona, na której będzie wyświetlana zawartość koszyka.
 • Strona z formularzem zamówienia - strona, na której będzie wyświetlany formularz zamówienia.
 • Strona z wydrukiem zamówień - strona, na której będzie wyświetlane podsumowanie i wydruk zamówienia.
 • Strona z regulaminem - strona, na której będzie wyświetlany regulamin.
 • Strona z wynikami szukania - strona, na której będą wyświetlane wyniki wyszukiwania.
Listy
Ta zakładka zawiera pola:
Narzędzia
 • Elementów na stronę w administracji - określa ile elementów będzie wyświetlanych na jednej stronie w administracji.
 • Produktów na stronę - określa ile produktów będzie wyświetlanych na jednej stronie w części klienta.
Zaawansowane
Ta zakładka zawiera pola:
Narzędzia
 • Dostosuj nazwy plików do nazw stron i produktów - pozwala zmieniać nazwy wgrywanych plików dostosowując je do nazwy strony. Przykładowo, jeśli wgrywany plik posiada nazwę "xyz.jpg" a strona nazywa się "abc", to po wgraniu plik będzie nosił nazwę "abc.jpg". Opcja ta ułatwia rozpoznanie strony, w której znajduje się plik.
 • Usuwaj nieużywane pliki z serwera - tutaj można zadecydować czy nieużywane pliki mają być usuwane z serwera.
 • Edytor WYSIWYG - pozwala zadecydować czy ma się wyświetlać edytor WYSIWYG nad polem opisu krótkiego i pełnego podczas dodawania/edycji stron/produktu.
 • Wyślij klientowi szczegóły zamówienia - opcja umożliwiająca wysłanie klientowi emaila ze szczegółami zamówienia, po jego złożeniu.
 • Wyświetl produkty z podkategorii w kategorii głównej - określa czy produkty przypisane do podkategorii mają być wyświetlane w kategorii głównej.
 • Wyświetl przycisk "Zapamiętaj koszyk" - określa czy przycisk "Zapamiętaj koszyk" ma się wyświetlać w koszyku.

Zarządzanie stronami

Formularz edycji strony

Edycja strony
 

Poszczególne pola (w części strony zawierającej podstawowe informacje) oznaczają:

 • Nazwa - nazwa strony/podstrony.
 • Opis krótki - wyświetla się w liście podstron. Dowiedz się więcej »
 • Opis pełny - wyświetla się w szczegółach danej strony.

Uwaga!
Jeżeli opis pełny będzie pusty, w szczegółach strony wyświetli się opis krótki.

Panel dodatkowy składa się z zakładek:

Opcje
Ta zakładka zawiera pola:
 • Status - informacja, czy dana strona/podstrona ma się wyświetlać.
 • Produkty - po zaznaczeniu tej opcji, będzie można dodawać i wyświetlać produkty do tej strony.
 • Pozycja - określa pozycję strony w menu, liście podstron, itd. Strony z mniejszą pozycją wyświetlają się przed stronami z większą pozycją. Dopuszczalne są liczby ujemne.
 • Strona nadrzędna - wybranie strony nadrzędnej sprawi, że edytowana strona stanie się podstroną. Dowiedz się więcej »
 • Menu - określa do którego menu zostanie przypisana dodawana strona, jeśli nie została wybrana strona nadrzędna.
SEO
Ta zakładka zawiera dane, które choć bezpośrednio nie są widoczne na stronie, mają duże znaczenie dla wyszukiwarek. Znajdują się tu następujące pola:
Edycja strony
 • Tytuł strony - tytuł, który zostanie wyświetlony w pasku przeglądarki internetowej.
 • Nazwa url - nazwa jaka ma wyświetlać się w polu adresu w przeglądarce internetowej.
 • Opis meta - to pole zawiera krótki opis strony internetowej.
Dodaj pliki
W tej zakładce możesz wybrać pliki, które chcesz dodać do strony z serwera lub z komputera
Edycja strony
 • Pliki z komputera - pozwala wgrać pliki z dysku twardego komputera na serwer. Pliki zostaną załadowane i automatycznie zaznaczone. Dowiedz się więcej »
 • Pliki na serwerze - lista plików znajdujących się na serwerze (z możliwościa wyszukiwania). Po zaznaczeniu pliku, który chcemy umieścić na tworzonej stronie, pojawiają się dodatkowe pola:
  • pozycja - kolejność w jakiej będą wyświetlać się pliki w przypadku ich większej ilości,
  • opis - wyświetlany pod plikiem,
  • lokalizacja - dotyczy tylko zdjęć - miejsce, w którym będzie wyświetlane zdjęcie (lewa/prawa),
  • miniatura 1 - dotyczy tylko zdjęć - wielkość dłuższego boku miniatury wyświetlanej w liście podstron,
  • miniatura 2 - dotyczy tylko zdjęć - wielkość dłuższego boku miniatury wyświetlanej w szczegółach strony. Aby ta opcja była widoczna, zapoznaj się z wstępną konfiguracją »
Pliki
Zakładka ta zawiera dołączone wcześniej pliki do strony. Zarządzanie polami działa identycznie jak w zakładce opisanej powyżej. Dodatkowo dochodzi jeszcze pole:
Edycja strony
 • Usuń - zaznaczenie tego pola i wciśnięcie przycisku "zapisz »", spowoduje usunięcie wybranych plików.

Uwaga!

W przypadku, gdy dołączony plik nie jest zdjęciem, pola: "Lokalizacja" i "Miniaturka 1" są ukryte.

Zaawansowane
Zakładka ta zawiera pola:
Edycja strony
 • Podstrony - określa sposób w jaki mają wyświetlać się podstrony znajdujące się na tej stronie. Do wyboru jest:
  • Lista (nazwa) – podstrony w danej stronie będą wyświetlane jako lista nazw.
  • Lista (nazwa, opis) – podstrony w danej stronie będą wyświetlane jako lista z nazwą i opisem krótkim.
  • Lista (nazwa, opis, zdjęcie) - podstrony w danej stronie będą wyświetlane jako lista z nazwą, opisem krótkim i zdjęciem.
  • Brak wyświetlania - podstrony nie będą się wyświetlały.
 • Temat - plik tematu znajdujący się w katalogu (domyślnie) "templates/default/page.php" z rozszerzeniem php, definiujący strukturę strony.
 • Przekieruj na adres - wpisując pełny adres w to pole, osoba odwiedzająca daną stronę zostanie przeniesiona na podany adres www.
Formularz zawiera takze dodatkowe opcje:
 • - kliknięcie spowoduje przejście do podglądu edytowanej strony
 • - zapisanie edytowanej strony oraz wyświetlenie pustego formularza umożliwiającego dodanie kolejnej strony
 • - przejście do dokumentacji
 • - zapisanie edytowanej strony oraz przejście do listy wszystkich stron
 

Lista stron

Listę wszystkich dodanych stron można zobaczyć po naciśnięciu zakładki "strony", znajdującej się w menu, pod logo. Będzie ona wyglądała podobnie do obrazku zamieszczonego poniżej.

Strony w liście pogrupowane zostały według typów menu, do których są przypisane. W liście wyświetlają się następujące informacje o stronach:

 • Id - identyfikator strony
 • Nazwa - nazwa strony
 • Pozycja - określa kolejność wyświetlania strony w stosunku do innych. Strony wyświetlają się od najmniejszej do największej wartości. Dopuszczalne są wartości ujemne
 • Status - jeśli opcja jest zaznaczona, strona będzie widoczna przez klientów
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji strony
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrana strona zostanie usunięta za potwierdzeniem
  Opcje listy:
 • 1. Klikając na jedno z pól: id, nazwa, pozycja - lista stron zostanie posortowana według wybranego pola.
 • 2. Po ustawieniu myszki na stronę (w liście), pojawia się ikona
  , która prowadzi do podglądu strony w części widzianej przez klienta.
 • 3. Nad listą znajduje się wyszukiwarka.
 • 4. Po zmianie statusu lub pozycji strony, konieczne jest zapisanie danych przez wciśnięcie przycisku "zapisz »", który znajduję się na początku i na końcu listy.

Stronicowanie

Stronicowanie - to podział tekstu znajdującego się na stronie na kilka stron. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dłuższych tekstów.
Aby dokonać podziału na strony, należy ustawić kursor w miejscu, gdzie wymagane jest podzielenie tekstu i wpisać [break] w oknie opisu pełnego.

Przykład stronicowania
 

Efektem takiego działania jest pojawienie się w dolnej części strony linków w postaci:

Przykład stronicowania

Podgląd stron widocznych tylko dla administratora

Skrypt składa się z dwóch części: panelu administratora (jest on widoczny tylko po zalogowaniu) oraz części klienta (główna część strony, widoczna dla wszystkich odwiedzających). Aby umożliwić administratorowi podgląd strony przed jej udostępnieniem dla odwiedzających, należy wykonać poniższe kroki:

 1. W panelu administracyjnym najechać na zakładkę "Narzędzia", a następnie wybrać z menu link "Konfiguracja". W zakładce "Opcje" pole "Administrator może zobaczyć ukryte strony" zaznaczyć na "tak".
 2. W liście stron odznaczyć pole "Status" przy tych stronach, które mają być niedostępne dla klientów i wybrać przycisk "zapisz »".
 3. W tej samej przeglądarce, w której jesteś zalogowany do administracji, otwórz na nowej karcie witrynę po stronie klienta. Będzie można na niej zobaczyć strony, które dla osób niezalogowanych w administracji są niewidoczne.

Aby opublikować daną stronę, wystarczy zaznaczyć pole "status" tej strony (podobnie jak zostało podane w pkt. 2). Podgląd stron daje możliwość sprawdzenia wyglądu, układu, treści strony przed jej publikacją.

Zarządzanie produktami

Formularz edycji produktu

Kolejnym, ważnym krokiem jest dodanie produktów. Umożliwia to zakładka "Produkty". Po ustawieniu kursora myszki na tę zakładkę ,należy z listy rozwijanej wybrać link "Nowy produkt". Wygląd formularza dodawania nowego produktu można zobaczyć poniżej:

Formularz produktu

Poszczególne pola, w części strony zawierającej podstawowe informacje, oznaczają:

 • Nazwa - nazwa produktu (będzie się wyświetlała także w tytule strony podczas przeglądania szczegółów produktu).
 • Cena - cena wprowadzanego produktu. Można wprowadzić wartość numeryczną lub zwykły tekst. Jeśli wstawiony zostanie zwykły tekst, to produkt nie będzie mógł być zamawiany.
 • Opis krótki - opis krótki produktu, wyświetla się w spisie produktów na stronie sklepu.
 • Opis pełny - opis pełny wyświetla się po wejściu na szczegóły produktu.

Panel dodatkowy składa się z zakładek:

Opcje
Ta zakładka zawiera pola:
 • Status - określa czy produkt ma być widoczny.
 • Pozycja - pozycja, wg której wyświetlane są produkty. Produkt z pozycją mniejszą wyświetla się przed produktem z pozycją większą. Dopuszczalne są liczby ujemne. Domyślnie ustawiony na 0 (zero) czyli wyświetlane alfabetycznie.
 • Dostępność produktu - w tym polu można określić dostępność produktu
 • Strony - wybór strony, na której dany produkt ma sie wyświetlać (można wybrać kilka poprzez kliknięcie z przytrzymanym klawiszem ctrl)
 • Temat - plik tematu (z rozszerzeniem php znajdujący się w katalogu "templates/" w katalogu z wybraną skórką) definiujący strukturę strony produktu (domyślnie product.php).
SEO
Ta zakładka zawiera dane, które choć bezpośrednio nie są widoczne na stronie, mają duże znaczenie dla wyszukiwarek. Znajdują się tu następujące pola:
Edycja produktu
 • Tytuł strony - tytuł, który zostanie wyświetlony w pasku przeglądarki, ma również znaczenie dla wyszukiwarek.
 • Nazwa url - nazwa jaka ma wyświetlać się w polu adresu w przeglądarce.
 • Opis meta - to pole zawiera opis produktu, korzystają z niego wyszukiwarki podczas indeksowania strony.
Dodaj pliki
W tej zakładce możesz wybrać pliki, które chcesz dodać do strony z serwera lub z komputera
Edycja produktu
 • Pliki z komputera - pozwala wgrać pliki z dysku twardego komputera na serwer. Pliki zostaną załadowane w tle zaraz po wybraniu i odświeżona zostanie lista plików na serwerze, a wgrane pliki zostaną automatycznie wybrane.
 • Pliki na serwerze - lista plików znajdujących się już na serwerze (z możliwościa wyszukiwania). Po zaznaczeniu pliku, który chcemy umieścić w tworzonym produkcie, pojawiają się dodatkowe pola: pozycja, opis, miniatura 1, miniatura 2, lokalizacja - zostały one opisane w poprzednim podpunkcie.
Pliki
Zakładka ta zawiera dołączone wcześniej pliki do strony. Zarządzanie polami działa identycznie jak w zakładce opisanej powyżej. Dodatkowo dochodzi jeszcze pole:
Edycja produktu
 • Usuń - zaznaczenie tego pola i wciśnięcie przycisku "zapisz »", spowoduje usunięcie wybranych plików.

Uwaga!

W przypadku, gdy dołączony plik nie jest zdjęciem, pola: "Lokalizacja" i "Miniaturka 1" są ukryte.

Zaawansowane
Ta zakładka zawiera pola:
Edycja produktu
 • Temat - plik tematu (z rozszerzeniem php znajdujący się w katalogu "templates/" w katalogu z wybraną skórką) definiujący strukturę strony produktu (domyślnie product.php).
 • Słowa kluczowe - słowa kojarzące się z produktem, pole wykorzystywane przez wyszukiwarki.

Uwaga!
Po wprowadzeniu danych produktu, należy kliknąć przycisk "zapisz »" lub "zapisz i przejdź do listy »" u góry lub dołu strony. Wypełnianie każdej zakładki z panelu dodatkowego również należy zakończyć zapisaniem danych. Jeśli dodaje się pliki lub zdjęcia, zapisywanie produktu może potrwać nawet kilka minut dlatego należy odczekać, aż pojawi się informacja, że produkt został zapisany. Nie należy wielokrotnie klikać żadnych z przycisków służących do zapisu produktu.

Lista produktów

Aby zobaczyć listę wszystkich produktów, należy kliknąć w zakładkę "Produkty" w górnym menu pod logo. Lista produktów wygląda podobnie do zamieszczonego poniżej zrzutu ekranu:

Lista produktów

W liście wyświetlają się następujące informacje o produkcie:

 • Id - identyfikator produktu
 • Nazwa - nazwa produktu
 • Strony - lista stron, do których został przypisany produkt
 • Cena - cena produktu
 • Pozycja - określa kolejność wyświetlania produktu w stosunku do innych. Produkty wyświetlają się od najmniejszej do największej wartości
 • Status - jeśli opcja jest zaznaczona, produkt będzie widoczna przez klientów
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji produktu
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany produkt zostanie usunięty za potwierdzeniem
  Opcje listy:
 • 1. Klikając na jedno z pól: id, nazwa, pozycja - lista produktów zostanie posortowana według wybranego pola.
 • 2. Po najechaniu w liście na produkt, pojawia się ikona
  , która prowadzi do podglądu produktu w części widzianej przez klienta.
 • 3. Nad listą znajduje się wyszukiwarka.
 • 4. Po zmianie statusu lub pozycji produktu, konieczne jest zapisanie danych przez wciśnięcie przycisku "zapisz »", który znajduję się na początku i na końcu listy.

Stronicowanie

Stronicowanie treści produktów działa tak samo jak w przypadku treści stron. Zapoznaj się z stronicowanie treści stron ,aby dowiedzieć się więcej.

Podgląd produktów widocznych tylko dla administratora

Skrypt składa się z dwóch części: panelu administratora (jest on widoczny tylko po zalogowaniu) oraz części klienta (główna część strony, widoczna dla wszystkich odwiedzających). Aby umożliwić administratorowi podgląd produktu przed jego udostępnieniem dla odwiedzających, należy wykonać poniższe kroki:

 1. W panelu administracyjnym najechać na zakładkę "Narzędzia", a następnie wybrać z menu link "Konfiguracja". W zakładce "Opcje" pole "Administrator może zobaczyć ukryte strony i produkty" zaznaczyć na "tak".
 2. W liście produktów odznaczyć pole "Status" przy tych produktach, które mają być niedostępne dla klientów i wcisnąć przycisk "zapisz »".
 3. W tej samej przeglądarce, w której jesteś zalogowany do administracji, otwórz na nowej karcie witrynę po stronie klienta. Będzie można na niej zobaczyć produkty, które dla osób niezalogowanych w administracji są niewidoczne.

Aby opublikować dany produkt wystarczy zaznaczyć pole "status" danego produktu (podobnie jak zostało podane w pkt. 2) Podgląd produktów daje możliwość sprawdzenia wyglądu, układu, treści produktu przed jego publikacją.

Zarządzanie zamówieniami

Formularz edycja zamówień

Formularz edycji zamówienia wygląda następująco:

Formularz zamówienia

W panelu głównym znajdują się następujące pola:

 • Imię i nazwisko, Firma, Ulica, Kod, Miasto, Telefon, E-mail - dotyczą danych osoby zamawiającej, można je edytować.
 • Data - data złożenia zamówienia.
 • Status - status zamówienia, z listy można wybrać: oczekujące, w realizacji, zrealizowane, anulowane. Domyślny status to "Oczekujące".
 • Komentarz - komentarz dopisany przez klienta podczas składania zamówienia, pole możliwe do edycji.
 • Język - wersja językowa, z której zostało złożone zamówienie.
 • IP - adres ip komputera, z którego zostało wysłane zamówienie.

Każda operacja powinna zostać zakończona zapisanien danych przez wciśnięcie np. przycisku "zapisz »", znajdującego się u góry lub u dołu formularza.

Lista zamówień

Aby zobaczyć listę wszystkich zamówień, należy kliknąć przycisk "Zamówienia" w górnym menu pod logo.

Lista zamówień

Kolejne kolumny wyświetlają następujące informacje:

 • Id - identyfikator zamówienia
 • Imię i nazwisko, E-mail, Telefon, Firma - dane związane z osobą składającą zamówienie
 • Data - data złożenia zamówienia
 • Status - status, który jest przypisany do zamówienia.
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji zamówienia
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrane zamówienie zostanie usunięte za potwierdzeniem

Nad listą znajduje się wyszukiwarka zamówień. Oprócz wyszukiwania wg wybranej frazy można także filtrować zamówienia wg wybranego statusu. Opcja "szukaj w produktach" umożliwia wyszukiwanie danej frazy, także w produktach przydzielonych do zamówień (należy pamiętać, że ta opcja przy dużej ilości zamówień obciąża znacznie serwer).

Uwaga!
Można edytować status zamówienia w liście zamówień. Aby tego dokonać, z listy zamówień w polu "status" zaznacz te zamówienia, którym chcesz zmienić status. Następnie wybierz z listy rozwijalnej, znajdującej się obok przycisku "zapisz »" status, na który chcesz zmienić zaznaczone zamówienia. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć w przycisk "zapisz »".

Sposoby płatności

Edycja sposobu płatności

Formularz płatności

Formularz edycji płatności jest bardzo prosty. Znajdują się w nim pola:

 • Nazwa - nazwa płatności (przelew, płatność za pobraniem itp.)
 • Status - daje możliwość ukrycia płatności

Uwaga!
Każda operacja powinna zostać zakończona zapisanien danych przez wciśnięcie np. przycisku "zapisz »", znajdującego się u góry lub u dołu formularza.

Lista sposobów płatności

Po najechaniu na zakładkę "Zamówienia" znajdującą się w menu górnym pod logo, wybierz link "Płatności". Wyświetli się lista wszystkich zdefiniowanych płatności w sklepie interentowym.

Lista płatności

Lista pól które znajduję się w liście płatności:

 • Id - identyfikator płatności
 • Nazwa - nazwa płatności
 • Aktywny - status płatności
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji płatności
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrana płatność zostanie usunięta za potwierdzeniem

Nad listą płatności znajduje się wyszukiwarka.

Sposoby dostawy

Edycja sposobu dostawy

Link "Nowy sposób dostawy" umożliwia zdefiniowanie nowego sposobu dostawy. Wyświetlony formularz zawiera pola:

Formularz sposobów dostawy

W formularzu po lewej stronie należy wypełnić pola:

 • Nazwa - nazwa sposobu dostawy, po której będzie on rozpoznawany. Będzie się ona wyświetlała w liście, podczas składania zamówienia przez klienta
 • Cena - cena za sposób dostawy
 • Status - wyłączenie tej opcji spowoduje ukrycie sposobu dostawy

Po prawej stronie znajduje się zakładka, w której należy zaznaczyć jaki rodzaj płatności jest możliwy (muszą być wcześniej dodane płatności) i zdefiniować stosunek ceny sposobu dostawy do rodzaju płatności. Zależności te można określić na dwa sposoby:

 • procentowo - przykładowo, po wpisaniu do pola wartości: "10%" - oznacza to, że cena dostawy wzrośnie o 10% w stosunku do podstawowej ceny wybranego sposobu płatności, "-10%" oznacza odpowiednio, że cena dostawy zmaleje o 10% w stosunku do podstawowej ceny wybranego sposobu płatności
 • wartościowo - przykładowo, po wpisaniu do pola wartości: "8" - oznacza to, że cena dostawy wzrośnie o wartość 8 w stosunku do podstawowej ceny wybranej dostawy, odpowiednio wpisując "-8" cena dostawy zmaleje o wartość 8 w stosunku do podstawowej ceny wybranej dostawy przez kupującego

Każda operacja powinna zostać zakończona zapisanien danych przez wciśnięcie np. przycisku "zapisz »", znajdującego się u góry lub u dołu formularza.

Lista sposobu dostawy

Po najechaniu na zakładkę "Zamówienia" wybierz link "Nowy sposób dostawy".

Lista sposobów dostawy
 • Id - identyfikator sposobu dostawy
 • Nazwa - nazwa sposobu dostawy
 • Aktywny - status dostawy
 • Cena - cena za sposób dostawy
 • Płatności - przypisane płatności do danego sposobu dostawy
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji sposobu dostawy
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany sposób dostawy zostanie usunięta za potwierdzeniem

Zarządzanie językami

Aby dodać nowy język do strony, najedź myszką na zakładkę "Narzędzia" w panelu administracyjnym, a następnie wybierz link "Nowy język". Wyświetli się formularz dodawania nowego języka.

Formularz nowego języka
 

Należy wypełnić następujące pola:

 • Język - nazwa dla nowego języka powinna składać się z dwóch liter i być zgodna ze standardem iso 639-1 (patrz tabela »)
 • Wgraj tłumaczenie [Opcjonalnie] - tłumaczenia znajdują się na stronie OpenSolution ». Aby zainstalować je na swojej witrynie, należy pobrać odpowiedni plik na komputer. Następnie wybrać w witrynie rozpakowany plik z rozszerzeniem "php".
 • Stwórz język na podstawie - należy wybrać język, na podstawie którego zostanie utworzony nowy (oznacza to, że frazy których brakuje w tłumaczeniu, zostaną uzupełnione z wybranego języka).
 • Klonuj dane z języka podstawowego [Opcjonalnie] - zostanie skopiowana baza danych z języka podstawowego, który jest ustawiony w polu "Stwórz język na podstawie".

Zmiana języka po stronie panelu administracyjnego

Po wyborze utworzonego języka (z listy rozwijanej, znajdującej się w menu górnym po prawej stronie) można wybrać nowo dodany język i dodawać do niego strony.

Formularz nowego języka

Uwaga!

Wybór języka w tym miejscu sprawi, że zmieniony zostanie język obsługiwanych danych. Tłumaczenie panelu administracyjnego się nie zmieni.

Zmiana języka po stronie klienta

Po dodaniu i opracowaniu nowej wersji językowej w administracji, możliwe będzie przeglądanie strony w innym języku. Aby ułatwić użytkownikom strony przełączanie się między językami, należy dodać linki na strony do wybranych wersji językowych. Aby tego dokonać należy edytować plik "templates/default/_header.php", znaleźć kod:

    // content of left menu ?>
i zamienić na:
    // content of left menu ?>
 <a href="./?sLang=pl">polski</a>
 <a href="./?sLang=en">english</a>

Kilka uwag i porad

 1. Skrypt umożliwia dodanie strony w dowolnej ilości zagłębień, czyli można dodać stronę, podstronę i podstronę podstrony itd.
 2. Należy sprawdzić, czy wersja PHP obsługiwana przez serwer jest wyższa niż 5.2.0 ». Jest to wymagane dla prawidłowego działania aplikacji.
 3. Należy nie dodawać zbyt zdjęć przekraczających rozmiar 1600 x 1200 pikseli, gdyż serwer może wystąpić problem z wygenerowaniem miniaturek przez skrypt.
 4. Dołączane zdjęci lub plik nie powinien przekraczać wagi 2 MB. Jest to najczęściej ograczenie serwera.
 5. Aby skrypt poprawnie generowało miniaturki, należy sprawdzić, czy włączona jest biblioteka gd 2.0 w PHP na serwerze »
 6. Wiele problemów związanych jest z ustawieniami praw dostępu do plików lub katalogów. Prosimy sprawdzić, czy zdefiniowane są poprawnie prawa do katalogów i plików jeśli:
  • nie ładują się zdjęcia i pliki,
  • nie zapisują się dane strony / podstrony.

  Sprawdź dział wgrywanie skryptu na serwer »
 7. Nie należy usuwać wpisu "Sklep internetowy Quick.Cart" ze swojej strony, gdyż jest to niezgodne z licencją.
drukuj | « powrót