Dokumentacja do: Quick.Cart | Quick.Cart.Ext | Quick.Cms | Quick.Cms.Ext
Polski English
Dokumentacja - Quick.Cart

Wymagania i instalacja

Poniżej znajduje się lista wymagań dotyczących Quick.Cart'a, procedura jego instalacji na serwerze, a także instrukcja obsługi.

Wymagania

Aby skrypt działał poprawnie na Twoim serwerze, powinien on spełniać następujące wymagania:

 • obsługa skryptów PHP (wersja PHP 5.2.0 lub wyższa - jak sprawdzić wersję php mojego serwera?).
 • włączona funkcja mail() potrzebna do wysyłania e-maili. Jeśli wysyłanie nie będzie działo lub funkcja mail() będzie wyłączona to wyczyść pole "Email administratora" w konfiguracji.

Podstawowe wymagania do poprawnego dodawania zdjęć:

Wgrywanie skryptu na serwer

Pobrany skrypt rozpakuj i wykonaj jedną z dwóch opcji:

 1. Uruchom skrypt na Twoim komputerze używając do tego serwera XAMPP, WAMP lub EasyPHP. Zalecane do testowania skryptu i etapu przygotowywania strony.

  Nie wiesz jak stworzyć własny serwer lokalny? Przeczytaj instrukcję instalacji serwera lokalnego.

 2. Uruchom skrypt na serwerze zewnętrznym np. kei.pl, home.pl, nazwa.pl, itp. Zalecane do testowania skryptu i wgrania gotowej strony.
  • ustaw w programie obsługującym połączenie FTP, opcję typ transferu na binarny,
  • nadaj prawa dostępu 777 (inaczej: rwxrwxrwx) dla katalogów:
   • "database" - oraz dla wszystkich plików i podkatalogów w tym katalogu,
   • "files" - oraz dla wszystkich plików i podkatalogów w tym katalogu.

  Dla większego bezpieczeństwa, zastosuj prawa 700 dla wymienionych wyżej katalogów i podkatalogów oraz 600 dla plików i sprawdź czy skrypt będzie działał poprawnie. W przeciwnym razie, przywróć poprzednie prawa dostępu. Przeczytaj instrukcję nadawania praw plikom.

Po skopiowaniu

Jeśli Twój serwer spełnia powyższe wymagania i wgrałeś na niego wszystkie pliki znajdujące się w ściągniętej paczce:

 • pod adresem Twojego serwera powinna wyświetlać się już strona główna,
 • jeśli za adresem strony głównej dopiszesz admin.php (np. www.twoj-adres.pl/admin.php), znajdziesz się na stronie logowania do administracji Twojego Quick.Cart'a,
 • domyślnie dane do zalogowania się do panelu administracyjnego:
  • login: admin
  • hasło: admin
  Uwaga! Po zalogowaniu koniecznie zmień login i hasło w konfiguracji.
 • po uruchomieniu strony koniecznie zmień nazwę pliku "admin.php" na inny dla przykładu: "e94fe9.php". Po tej zmianie panel administracyjny będzie wywoływany z przeglądarki pod adresem: www.twoj-adres.pl/e94fe9.php. Nie udostępniaj tego adresu osobom trzecim, by znacznie utrudnić próbę włamania na Twoją stronę.
 • w wersji v6.2 i wyższej, edytuj plik "database/config/general.php" i poszukaj zmiennej $config['admin_file'], a następnie zmień wartość "admin.php" na nową nazwę pliku czyli w tym przypadku "e94fe9.php".

Zapoznaj się także z działem "Kwestie bezpieczeństwa".

Instrukcja obsługi - pierwsze kroki

Skorzystaj ze specjalnie przygotowanej instrukcji obsługi z której dowiesz się jak krok po kroku zarządzać swoją stroną internetową.

Wstępna konfiguracja

W pliku "database/config/general.php" znajdują się niektóre zmienne konfiguracyjne, które nie są dostępne z panelu administracyjnym. Przed tworzeniem strony warto zastanowić się nad ustawieniem niektórych opcji. Będzie to miało wpływ na późniejsze funkcjonowanie skryptu, jego wydajność itp.

Zapoznaj się z najważniejszymi zmiennymi:

 • $config['allowed_ip_admin_panel'] - dostępne od wersji v6.4 - zawierająca adres IP z którego można zalogować się do administracji. Aby dodać tą zmienną, należy edytować plik konfiguracyjny i wkleić kod:
  $config['allowed_ip_admin_panel'] = '1.1.1.1'; // 1.1.1.1 to adres IP, z którego będzie możliwość możliwość zalogowania do administracji
  W edycji płatnej jest możliwość zdefiniowana większej ilości adresów IP
 • define( 'DEVELOPER_MODE', true ); - dostępne od wersji v6.5 - gdy ta opcja jest aktywna, skrypt wyświetla wszystkie możliwe błędy, które znajdują się w kodzie PHP i niepoprawne ustawienia praw do plików. Po opublikowaniu strony wyłącz tą opcje zmieniając ją na //define( 'DEVELOPER_MODE', true );
 • $config['language_in_url'] - jeśli planujesz stworzyć stronę wielojęzyczną, to zalecamy ustawić tą zmienną na wartość true.
 • $config['products_full_description_to_file'] - jeśli planujesz stworzyć sklep zawierający duże ilości produktów (np. 1000 i więcej), to zalecamy ustawić tą zmienną na wartość true. Opisy pełne będą zapisywały się w plikach w katalogu "database/products/" co znacznie przyśpieszy działanie skryptu, jednak kosztem braku możliwości wyszukiwania produktów po opisach pełnych.
 • $config['pages_full_description_to_file'] - jeśli planujesz stworzyć stronę zawierającą duże ilości tekstów (np. 200 i więcej stron oraz podstron), to zalecamy ustawić tą zmienną na wartość true. Opisy pełne będą zapisywały się w plikach w katalogu "database/pages/" co znacznie przyśpieszy działanie skryptu, jednak kosztem braku możliwości wyszukiwania stron po opisach.
 • $config['images_sizes'] - ustal wielkości miniaturek, które będą się wyświetlały w listach i szczegółach stron i produktów. Domyślnie skrypt posiada 3 rozmiary miniaturek: 100, 150 i 200 (wartości wyrażone w pikselach (px)). Skrypt w czasie generowania miniaturek pomniejsza zdjęcie tak by jego szerszy bok otrzymał wskazaną wartość. Przykładowo zdjęcie o wymiarach 800x600 dla którego zaznaczono miniaturkę 100 będzie pomniejszone do rozmiarów 100x75.
 • $config['products_default_image_size_list'] - ustal domyślną wielkość miniatury 1 dla produktów (domyślnie wyświetlana w liście)
 • $config['products_default_image_size_details'] - ustal domyślną wielkość miniatury 2 dla produktów (domyślnie wyświetlana w szczegółach)
 • $config['products_default_image_location'] - ustal domyslną lokalizację zdjęcia
 • $config['pages_default_image_size_list'] - ustal domyślną wielkość miniatury 1 dla stron (domyślnie wyświetlana w liście)
 • $config['pages_default_image_size_details'] - ustal domyślną wielkość miniatury 2 dla stron (domyślnie wyświetlana w szczegółach)
 • $config['pages_default_image_location'] - ustal domyslną lokalizację zdjęcia
 • $config['default_subpages_show'] - ustal domyślny sposób wyświetlania podstron
 • $config['max_dimension_of_image'] – ta zmienna przechowuje maksymalny rozmiar dłuższego boku dodawanego zdjęcia. Jeśli jego rozmiar jest większy niż wartość tej tablicy, to następuje jego pomniejszenie do wartości tablicy.
 • $config['time_diff'] - jeśli pomiędzy czasem lokalnym, a czasem na serwerze jest różnica to podaj ją w minutach. Przykładowo jeśli serwer pokazuje o 1 godzinę później to wpisz "-60".
 • $config['date_format_admin_default'], $config['date_format_admin_orders'], $config['date_format_customer_orders'] - dostępne od wersji v6.2 - umożliwia zdefiniowanie formatu wyświetlanej daty w zależności od wartości zmiennej. Nazwa zmiennej precyzuje miejsce zastosowania jej przy wyświetlaniu daty. Format daty można zdefiniować w oparciu o parametry funkcji date().
 • $config['image_preview_size'] - rozmiar większego boku podglądu zdjęcia w szczegółach produktu. Jeśli chcesz wyłączyć tą opcje to ustaw wartość null
 • $config['max_product_quantity'] - maksymalna ilość danego produktu, który można zamówić w jednym zamówieniu
 • $config['order_details_from_customer'] - gdy zmienna ustawiona jest na true to nadawcą emaila wysyłanego do administratora ze szczegółami zamówienia będzie klient
 • $config['dir_*'] - w tablicy, której klucze zaczynają się na "dir_", przechowywane są informacje o katalogach, np.: bazy danych, czy plików. Przed uruchomieniem strony można zmienić ich nazwy w celu, np.: zabezpieczenia bazy danych przed intruzami.
 • $config['style'] - zmienna przechowuje nazwę pliku styli css. Jesli chcesz opracować swoje style, to zmień wartość zmiennej.
 • $config['page_link_in_navigation_path'] - dostępne od wersji v6.3 - jeśli zmienna ma wartość false, nazwa bieżącej strony w ścieżce nawigacyjnej nie jest linkiem
 • $config['display_advanced_options'] - dostępne od wersji v6.3 - jeśli zmienna ma wartość false, niektóre z zaawansowanych opcji w panelu administracyjnym są ukryte
 • $config['display_thumbnail_2'] - dostępne od wersji v6.3 - jeśli wartość zmiennej jest ustawiona na false, ukryte zostaje pole wyboru rozmiaru miniatury 2
 • $config['change_language_to_polish'] - dostępne od wersji v6.3 - jeśli zmienna ma wartość true, język przeglądarki jest ustawiony na polski i język administracji nie został ustawiony przez administratora, wówczas język administracji zostanie automatycznie zmieniony na polski
 • $config['max_textarea_chars'] - dostępne od wersji v6.3 - ustal maksymalną ilość znaków przesyłanych przez pola typu "textarea" z formularzy
 • $config['max_text_chars'] - dostępne od wersji v6.3 - maksymalna długość tekstu przesyłanego przez pola typu "text" z formularzy
 • $config['allowed_extensions'] - dostępne od wersji v6.5 - lista akceptowanych rozszerzeń plików, które skrypt dopuści do wgrania na serwer. Zachowaj szczególną ostrożność przy dodawaniu kolejnych rozszerzeń.

Pamiętaj także o:

 • usunięciu języków, których nie używasz.
drukuj | « powrót