Dokumentacja do: Quick.Cart | Quick.Cart.Ext | Quick.Cms | Quick.Cms.Ext
Polski English
Dokumentacja - Quick.Cms.Ext v5.x

Wymagania i instalacja

Poniżej znajduje się lista wymagań dotyczących Quick.Cms'a, procedura jego instalacji na serwerze, a także instrukcja obsługi.

Wymagania

Aby skrypt działał poprawnie na Twoim serwerze, powinien on spełniać następujące wymagania:

 • obsługa skryptów PHP (wersja PHP 5.2.0 lub wyższa - jak sprawdzić wersję php mojego serwera?).
 • włączona funkcja mail() potrzebna do wysyłania e-maili. Jeśli wysyłanie nie będzie działo lub funkcja mail() będzie wyłączona to przypisz stronę "Strona kontaktowa" na "brak" w zakładce "Strony" w konfiguracji.
 • włączona opcja allow_url_fopen, potrzebna do poprawnego działania funkcji "Sprawdź poprawki" i "Dodatki".

Podstawowe wymagania do poprawnego dodawania zdjęć:

Wgrywanie skryptu na serwer

Pobrany skrypt rozpakuj i wykonaj jedną z dwóch opcji:

 1. Uruchom skrypt na Twoim komputerze używając do tego serwera XAMPP, WAMP lub EasyPHP. Zalecane do testowania skryptu i etapu przygotowywania strony.

  Nie wiesz jak stworzyć własny serwer lokalny? Przeczytaj instrukcję instalacji serwera lokalnego.

 2. Uruchom skrypt na serwerze zewnętrznym np. kei.pl, home.pl, nazwa.pl, itp. Zalecane do testowania skryptu i wgrania gotowej strony.
  • ustaw w programie obsługującym połączenie FTP, opcję typ transferu na binarny,
  • nadaj prawa dostępu 777 (inaczej: rwxrwxrwx) dla katalogów:
   • "database" - oraz dla wszystkich plików i podkatalogów w tym katalogu,
   • "files" - oraz dla wszystkich plików i podkatalogów w tym katalogu.

  Dla większego bezpieczeństwa, zastosuj prawa 700 dla wymienionych wyżej katalogów i podkatalogów oraz 600 dla plików i sprawdź czy skrypt będzie działał poprawnie. W przeciwnym razie, przywróć poprzednie prawa dostępu. Przeczytaj instrukcję nadawania praw plikom.

Po skopiowaniu

Jeśli Twój serwer spełnia powyższe wymagania i wgrałeś na niego wszystkie pliki znajdujące się w ściągniętej paczce:

 • pod adresem Twojego serwera powinna wyświetlać się już strona główna,
 • jeśli za adresem strony głównej dopiszesz admin.php (np. www.twoj-adres.pl/admin.php), znajdziesz się na stronie logowania do administracji Twojego Quick.Cms'a,
 • domyślnie dane do zalogowania się do panelu administracyjnego:
  • login: admin
  • hasło: admin
  Uwaga! Po zalogowaniu koniecznie zmień login i hasło w konfiguracji.
 • po uruchomieniu strony koniecznie zmień nazwę pliku "admin.php" na inny dla przykładu: "692bae.php". Po tej zmianie panel administracyjny będzie wywoływany z przeglądarki pod adresem: www.twoj-adres.pl/692bae.php. Nie udostępniaj tego adresu osobom trzecim, by znacznie utrudnić próbę włamania na Twoją stronę.
 • w wersji v5.2 i wyższej, edytuj plik "database/config/general.php" i poszukaj zmiennej $config['admin_file'], a następnie zmień wartość "admin.php" na nową nazwę pliku czyli w tym przypadku "692bae.php".

Zapoznaj się także z działem "Kwestie bezpieczeństwa".

Instrukcja obsługi - pierwsze kroki

Skorzystaj ze specjalnie przygotowanej instrukcji obsługi z której dowiesz się jak krok po kroku zarządzać swoją stroną internetową.

Włączanie i wyłączanie opcji

Wyłączanie dodatków

Niektóre opcje w edycji płatnej są możliwe do wyłączenia. Wyłączanie nie używanych opcji ma istotne zalety:

 1. przyśpiesza działanie skryptu
 2. formularze stają się czytelniejsze ponieważ nie posiadają zbędnych opcji
 3. daje możliwość zablokowania klientom zarządzania opcjami, do których nie powinni mieć dostępu. Przykładowo webmaster zainstaluje odpowiednie dodatki i nie chce by później klient wgrywał kolejne ze względów bezpieczeństwa i wyglądu strony.

Funkcjonalności mające możliwość włączenia i wyłączenia skonfigurowane są w pliku "database/config/general.php" i zapisane są w tablicy $config['plugins']. Przykładowo by wyłączyć instalator dodatków należy zmienić:

$config['plugins']['plugins'] = true;
na
$config['plugins']['plugins'] = false;

Ukrywanie zaawansowanych opcji

dostępne od wersji v5.3

Dodatkowo w edycji płatnej istnieje możliwość ukrycia / zablokowania w panelu administracyjnym wybranych opcji, zmiana których może spowodować niepoprawne wyświetlanie się strony lub nawet jej uszkodzenie.

Aby ukryć wybrane pole/opcję/zakładkę, wybierz odpowiednią zmienną z poniższej listy i wstaw ją do pliku "database/config/general.php" poniżej zmiennej

$config['hide_theme'] = true;

 • $config['hide_language_delete'] = true; // ukrycie przycisku usunięcia danego tłumaczenia.
 • $config['hide_main_page_add'] = true; // ukrycie możliwości dodawania stron do menu górnego lub lewego.
 • $config['hide_backup_restore'] = true; // ukrycie możliwości przywracania kopii zapasowej.
 • $config['hide_boxes_delete'] = true; // ukrycie przycisku usunięcia boksu.
 • $config['hide_plugins_install'] = true; // ukrycie przycisku instalacji nowego dodatku.
 • $config['hide_main_page_delete'] = true; // ukrycie możliwości usunięcia strony nadrzędnej, która posiada np. podstrony
 • $config['hide_settings_tab_pages'] = true; // ukrycie zakładki "Strony" w konfiguracji.
 • $config['hide_settings_language_url'] = true; // ukrycie pola wyboru wyświetlania nazwy języka w adresie URL.
 • $config['hide_settings_items_list'] = true; // ukrycie pól wyboru ilości podstron, nowości i zdjęć w galerii na stronę.
 • $config['hide_settings_skin'] = true; // ukrycie pola wyboru skórki.
 • $config['hide_settings_crop_thumbnail'] = true; // ukrycie pola wyboru proporcji kadrowania miniatur.
 • $config['hide_settings_dynamic_meta_description'] = true; // ukrycie pola wyboru dynamicznych opisów meta.
 • $config['hide_page_menu_name'] = true; // // dostępne od wersji v5.4 - ukrycie pola w "Nazwa w menu" w czasie edycji strony.
 • $config['disable_settings_logo'] = true; // zablokowanie edycji pola "Logo" w konfiguracji.
 • $config['disable_settings_slogan'] = true; // zablokowanie edycji pola "Slogan" w konfiguracji.
 • $config['disable_settings_footer'] = true; // zablokowanie edycji pola "Informacje w stopce" w konfiguracji.

Aby ponownie przywrócić dane pole/opcję/zakładkę należy odpowiednią linię usunąć lub zakomentować albo zmiennej nadać wartość null (zmiana wartości true na false lub jakąkolwiek inną nie przyniesie żądanego efektu).

dostępne od wersji v5.4

Tryb deweloperski (developer mode)

Tryb deweloperski umożliwia webmasterowi włączenie wszystkich ukrytych opcji i funkcji wymienionych powyżej, dla wybranego IP. Przydatne zwłaszcza jeśli trzeba coś zmienić w panelu administracyjnym, a opcja wymagająca zmiany jest ukryta dla zwykłego użytkownika administracji.

Aby uruchomić tryb deweloperski, trzeba w pliku "database/config/general.php" wstawić zmienną:

$config['developer_mode_for_ip'] = '1.1.1.1'; // gdzie 1.1.1.1 to IP osoby, która ma mieć włączony tryb deweloperski

Wstępna konfiguracja

Instalacja dodatków

Na samym początku skorzystaj z menedżera dodatków w celu zainstalowania wymaganych opcji.

Uwaga! Nie warto instalować na zapas dodatków, które wydają się być w tej chwili zbędne, ale w przyszłości mogą się przydać. Zainstalowanie większej ilości opcji w stosunku do faktycznych potrzeb może wpłynąć negatywnie na wydajność skryptu, a także spowoduje, że administracja będzie mniej czytelna ze względu na większą ilość pól i opcji w formularzach.

Zmienne konfiguracyjne

W pliku "database/config/general.php" znajdują się niektóre zmienne konfiguracyjne, które nie są dostępne z panelu administracyjnym. Przed tworzeniem strony warto zastanowić się nad ustawieniem niektórych opcji. Będzie to miało wpływ na późniejsze funkcjonowanie skryptu, jego wydajność itp.

Zapoznaj się z najważniejszymi zmiennymi:

 • $config['allowed_ips_admin_panel'] - dostępne od wersji v5.4 - zawierająca listę adresów IP z których można zalogować się do administracji. Aby dodać tą zmienną, należy edytować plik konfiguracyjny i wkleić kod:
  $config['allowed_ips_admin_panel'] = Array( '1.1.1.1', '2.2.2.2' ); // 1.1.1.1 i 2.2.2.2 to adresy IP, które mają mieć możliwość logowania do administracji
  Jeśli chcesz zdefiniować tylko jeden adres IP, zamień wartość zmiennej na Array( '1.1.1.1' ); Jeśli adresów IP ma być więcej niż dwa, dodaj po przecinku kolejny adres.
 • define( 'DEVELOPER_MODE', true ); - dostępne od wersji v5.5 - gdy ta opcja jest aktywna, skrypt wyświetla wszystkie możliwe błędy, które znajdują się w kodzie PHP i niepoprawne ustawienia praw do plików. Po opublikowaniu strony wyłącz tą opcje zmieniając ją na //define( 'DEVELOPER_MODE', true );
 • $config['language_in_url'] - jeśli planujesz stworzyć stronę wielojęzyczną, to zalecamy ustawić tą zmienną na wartość true.
 • $config['pages_full_description_to_file'] - jeśli planujesz stworzyć stronę zawierającą duże ilości tekstów (np. 200 i więcej stron oraz podstron), to zalecamy ustawić tą zmienną na wartość true. Opisy pełne będą zapisywały się w plikach w katalogu "database/pages/" co znacznie przyśpieszy działanie skryptu, jednak kosztem braku możliwości wyszukiwania stron po opisach. W edycji EXT możliwe jest włączenie wyszukiwania po opisach, które znajdują się w katalogu "database/pages/" przez ustawienie true dla zmiennej $config['search_in_files']. W tym przypadku jednak będzie to znacznie obciążało procesor serwera. Dlatego w razie problemów z obciążeniem serwera konieczne będzie wyłączenie opcji wyszukiwania po opisach.
 • $config['images_sizes'] - ustal wielkości miniaturek, które będą się wyświetlały w listach i szczegółach stron. Domyślnie skrypt posiada 3 rozmiary miniaturek: 100, 150 i 200 (wartości wyrażone w pikselach (px)). Skrypt w czasie generowania miniaturek pomniejsza zdjęcie tak by jego szerszy bok otrzymał wskazaną wartość. Przykładowo zdjęcie o wymiarach 800x600 dla którego zaznaczono miniaturkę 100 będzie pomniejszone do rozmiarów 100x75.
 • $config['pages_default_image_size_list'] - ustal domyślną wielkość miniatury 1 dla stron (domyślnie wyświetlana w liście)
 • $config['pages_default_image_size_details'] - ustal domyślną wielkość miniatury 2 dla stron (domyślnie wyświetlana w szczegółach)
 • $config['pages_default_image_location'] - ustal domyslną lokalizację zdjęcia
 • $config['default_subpages_show'] - ustal domyślny sposób wyświetlania podstron
 • $config['default_boxes_page_elements'] - dostępne od wersji v5.4 - ustal domyślne elementy strony, które mają się wyświetlać w boksie o typie "wyświetl stronę". Kolejność elementów jest dowolna. Więcej informacji w elementy dla stron »
 • $config['max_dimension_of_image'] – ta zmienna przechowuje maksymalny rozmiar dłuższego boku dodawanego zdjęcia. Jeśli jego rozmiar jest większy niż wartość tej tablicy, to następuje jego pomniejszenie do wartości tablicy.
 • $config['time_diff'] - jeśli pomiędzy czasem lokalnym, a czasem na serwerze jest różnica to podaj ją w minutach. Przykładowo jeśli serwer pokazuje o 1 godzinę później to wpisz "-60".
 • $config['date_format_admin_default'], $config['date_format_customer_news'] - dostępne od wersji v5.2 - umożliwia zdefiniowanie formatu wyświetlanej daty w zależności od wartości zmiennej. Nazwa zmiennej precyzuje miejsce zastosowania jej przy wyświetlaniu daty. Format daty można zdefiniować w oparciu o parametry funkcji date().
 • $config['dir_*'] - w tablicy, której klucze zaczynają się na "dir_", przechowywane są informacje o katalogach, np.: bazy danych, czy plików. Przed uruchomieniem strony można zmienić ich nazwy w celu, np.: zabezpieczenia bazy danych przed intruzami.
 • $config['style'] - zmienna przechowuje nazwę pliku styli css. Jesli chcesz opracować swoje style, to zmień wartość zmiennej.
 • $config['gallery_columns'] - ilośc kolumn w wyświetlaniu zdjęć typu góra/dół lub podstron typu galeria zdjęć
 • $config['page_link_in_navigation_path'] - dostępne od wersji v5.3 - jeśli zmienna ma wartość false, nazwa bieżącej strony w ścieżce nawigacyjnej nie jest linkiem
 • $config['change_language_to_polish'] - dostępne od wersji v5.3 - jeśli zmienna ma wartość true, język przeglądarki jest ustawiony na polski i język administracji nie został ustawiony przez administratora, wówczas język administracji zostanie automatycznie zmieniony na polski
 • $config['hide_theme'] - dostępne od wersji v5.3 - ukrycie pola wyboru tematu strony. Wartość null przywraca pole.
 • $config['hide_thumbnails_2'] - dostępne od wersji v5.3 - ukrycie pola wyboru rozmiaru mianitury 2. Wartość null przywraca pole.
 • $config['display_lang_preview_link'] - dostępne od wersji v5.3 - jeśli wartość zmiennej ustawiona jest na true, wówczas link do podlądu strony znajdujący się obok nazwy strony w liście stron w administracji zawiera parametr językowy
 • $config['display_homepage_name_title'] - dostępne od wersji v5.4 - wyświetlanie tytuły strony na stronie startowej
 • $config['max_textarea_chars'] - dostępne od wersji v5.3 - ustal maksymalną ilość znaków przesyłanych przez pola typu "textarea" z formularzy
 • $config['max_text_chars'] - dostępne od wersji v5.3 - maksymalna długość tekstu przesyłanego przez pola typu "text" z formularzy
 • $config['allowed_extensions'] - dostępne od wersji v5.5 - lista akceptowanych rozszerzeń plików, które skrypt dopuści do wgrania na serwer. Zachowaj szczególną ostrożność przy dodawaniu kolejnych rozszerzeń.

Pamiętaj także o:

 • usunięciu języków, których nie używasz.
drukuj | « powrót