Dokumentacja do: Quick.Cart | Quick.Cart.Ext | Quick.Cms | Quick.Cms.Ext
Polski English
Dokumentacja - Quick.Cms.Ext v5.x

Instrukcja obsługi - zaawansowane informacje

Poniżej znajduje się omówienie wszystkich opcji znajdujących się w administracji.

Przed rozpoczęciem tworzenia strony upewnij się, że:

Logowanie

Aby wejść do administracji, należy dopisać do adresu strony ‘admin.php’, czyli np.: jeśli adres strony, to: ‘http://adres.pl/‘, to administracja znajduje się pod adresem: ‘http://adres.pl/admin.php‘. Na stronie tej znajduje się ekran logowania. Na początku login i hasło ustawione są następująco:
Login: admin
Hasło: admin

Można je zmienić po zalogowaniu się, wybierając z menu "Narzędzia", link Konfiguracja.

Modyfikacja konfiguracji

Na stronie konfiguracja możliwe jest ustawienie podstawowych danych strony (niektóre zaawansowane opcje są dostępne tylko w plikach konfiguracyjnych).

Konfiguracja
 

Panel konfiguracyjny zawiera następujące pola:

 • Tytuł strony - treść tego pola będzie się wyświetlała w pasku przeglądarki. Należy dobrze przemyśleć jego treść, ponieważ jest to ważne dla wyszukiwarek internetowych. Ta treść pojawia się w wyszukiwarce jako tytuł strony.
 • Opis - to pole służy głównie wyszukiwarkom. Jego treść będzie pokazywana jako opis strony w wyszukiwarkach. Warto dobrze przemyśleć jego zawartość.
 • Logo - tekst wyświetlany jako logo. Można również wstawić kod HTML np. kod wyświetlający obrazek.
 • Slogan - hasło, które pojawia się domyślnie pod logo.
 • Informacje w stopce - informacja, która pojawia się w lewej części stopki.
 • Login - login administratora strony.
 • Hasło - hasło administratora strony.
 • Email kontaktowy - w pole należy wpisać adres e-mail na który mają przychodzić wiadomości wysyłane z formularza kontaktowego.
 • Użytkownik może dodać link strony do - opcje wyboru serwisów społecznościowych.

Oprócz tych podstawowych i najważniejszych pól, w prawej części strony znajdują się pola z mniej znaczącymi informacjami, podzielonymi na zakładki:

Opcje
Ta zakładka zawiera pola:
 • Domyślny język - wybór domyślnego języka na stronie.
 • Język w administracji - wybór języka, w którym będą wyświetlać się opisy pól, komunikaty, itp. w administracji.
 • Skórka - możliwy jest wybór szablonu/skórki dla strony.
 • Administrator może zobaczyć ukryte strony - tutaj można zadecydować czy zalogowany administrator będzie mogł zobaczyć ukryte strony (w części klienta).
 • Wyświetl rozwinięte menu - decyduje o tym, czy w menu lewym mają się wyświetlać także podstrony czy tylko strony główne.
 • Identyfikator języka w URL - tutaj można zadecydować czy w adresie url ma się znajdować identyfikator języka. Jeśli planujesz stworzyć stronę wielojęzyczną zalecamy włączyć tą opcję.
Strony
Ta zakładka zawiera pola:
Narzędzia
 • Strona startowa - wybór strony/podstrony jako głównej/startowej (uwaga: najpierw muszą być zdefiniowane strony).
 • Strona z mapą stron - strona, na której ma być wygenerowana mapa strony.
 • Strona z wynikami szukania - strona, na której będą wyświetlane wyniki wyszukiwania.
 • Strona kontaktowa - strona, na której wyświetlać się ma formularz kontaktowy.
Listy
Ta zakładka zawiera pola:
Narzędzia
 • Elementów na stronę w administracji - określa ilość elementów wyświetlanych na jednej stronie w administracji.
 • Nowości na stronę - określa ilość podstron wyświetlanych na danej stronie z ustawionymi podstronami typu "News"
 • Podstron na stronę - określa ilość podstron wyświetlanych na danej stronie
 • Zdjęć w galerii na stronę - określa ilość zdjęć w galerii wyświetlanych na danej stronie.
Zaawansowane
Ta zakładka zawiera pola:
Narzędzia
 • Dostosuj nazwy plików do nazw stron - pozwala zmieniać nazwy wgrywanych plików dostosowując je do nazwy strony. Przykładowo, jeśli wgrywany plik posiada nazwę "xyz.jpg" a strona nazywa się "abc", to po wgraniu plik będzie nosił nazwę "abc.jpg". Opcja ta ułatwia rozpoznanie strony, w której znajduje się plik.
 • Usuwaj nieużywane pliki z serwera - tutaj można zadecydować czy nieużywane pliki mają być usuwane z serwera.
 • Edytor WYSIWYG - pozwala zadecydować czy ma się wyświetlać edytor WYSIWYG nad polem opisu krótkiego i pełnego podczas dodawania/edycji stron.
 • Znak wodny - opcja wyboru pliku ze znakiem wodnym
 • Stwórz kopię zdjęcia bez znaku wodnego - jeśli opcja jest włączona, to w czasie dodawania zdjęcia zapisywana jest kopia oryginału do katalogu "http://opensolution.org/docs/files/watermark/raw_images/"
 • Kadruj miniaturkę - proporcje - ustawienie tej opcji powoduje, że generowane miniaturki będą w ustalonych proporocjach
 • Dynamiczne meta description - ustawienie tej opcji powoduje, że meta deskrypcje będą generowane dynamicznie na podstawie treści strony

Zarządzanie stronami

Formularz edycji strony

Edycja strony
 

Poszczególne pola (w części strony zawierającej podstawowe informacje) oznaczają:

 • Nazwa - nazwa strony/podstrony.
 • Opis krótki - wyświetla się w liście podstron. Dowiedz się więcej »
 • Opis pełny - wyświetla się w szczegółach danej strony.

Uwaga!
Jeżeli opis pełny będzie pusty, w szczegółach strony wyświetli się opis krótki.

Panel dodatkowy składa się z zakładek:

Opcje
Ta zakładka zawiera pola:
 • Status - informacja, czy dana strona/podstrona ma się wyświetlać.
 • Pozycja - określa pozycję strony w menu, liście podstron, itd. Strony z mniejszą pozycją wyświetlają się przed stronami z większą pozycją. Dopuszczalne są liczby ujemne.
 • Strona nadrzędna - wybranie strony nadrzędnej sprawi, że edytowana strona stanie się podstroną. Dowiedz się więcej »
 • Menu - określa do którego menu zostanie przypisana dodawana strona, jeśli nie została wybrana strona nadrzędna.
 • Data - pole potrzebne do wyświetlenia daty w liście typu News i posortowanie stron wg tego pola. Data w formacie RRRR-MM-DD GG:MM
SEO
Ta zakładka zawiera dane, które choć bezpośrednio nie są widoczne na stronie, mają duże znaczenie dla wyszukiwarek. Znajdują się tu następujące pola:
Edycja strony
 • Tytuł strony - tytuł, który zostanie wyświetlony w pasku przeglądarki internetowej.
 • Nazwa url - nazwa jaka ma wyświetlać się w polu adresu w przeglądarce internetowej.
 • Opis meta - to pole zawiera krótki opis strony internetowej.
Dodaj pliki
W tej zakładce możesz wybrać pliki, które chcesz dodać do strony z serwera lub z komputera
Edycja strony
 • Pliki z komputera - pozwala wgrać pliki z dysku twardego komputera na serwer. Pliki zostaną załadowane i automatycznie zaznaczone. Dowiedz się więcej »
 • Pliki na serwerze - lista plików znajdujących się na serwerze (z możliwościa wyszukiwania). Po zaznaczeniu pliku, który chcemy umieścić na tworzonej stronie, pojawiają się dodatkowe pola:
  • pozycja - kolejność w jakiej będą wyświetlać się pliki w przypadku ich większej ilości,
  • opis - wyświetlany pod plikiem,
  • lokalizacja - dotyczy tylko zdjęć - miejsce, w którym będzie wyświetlane zdjęcie (ukryta/lewa/prawa/góra/dół/),
  • miniatura 1 - dotyczy tylko zdjęć - wielkość dłuższego boku miniatury wyświetlanej w liście podstron,
  • miniatura 2 - dotyczy tylko zdjęć - wielkość dłuższego boku miniatury wyświetlanej w szczegółach strony. Aby ta opcja była widoczna, zapoznaj się z wstępną konfiguracją »
Pliki
Zakładka ta zawiera dołączone wcześniej pliki do strony. Zarządzanie polami działa identycznie jak w zakładce opisanej powyżej. Dodatkowo dochodzi jeszcze pole:
Edycja strony
 • Usuń - zaznaczenie tego pola i wciśnięcie przycisku "zapisz »", spowoduje usunięcie wybranych plików.

Uwaga!

W przypadku, gdy dołączony plik nie jest zdjęciem, pola: "Lokalizacja" i "Miniaturka 1" są ukryte.

Zaawansowane
Zakładka ta zawiera pola:
Edycja strony
 • Podstrony - określa sposób w jaki mają wyświetlać się podstrony znajdujące się na tej stronie. Do wyboru jest:
  • Lista (nazwa) – podstrony w danej stronie będą wyświetlane jako lista nazw.
  • Lista (nazwa, opis) – podstrony w danej stronie będą wyświetlane jako lista z nazwą i opisem krótkim.
  • Lista (nazwa, opis, zdjęcie) - podstrony w danej stronie będą wyświetlane jako lista z nazwą, opisem krótkim i zdjęciem.
  • News (nazwa, opis, zdjęcie) - podstrony w danej stronie będą wyświetlały się w postaci wiadomości z nazwą, datą (jeśli jest podana), opisem krótkim i zdjęciem. News'y będą posortowane według daty od najnowszych do najstarszych.
  • Galeria (nazwa, zdjęcie) - podstrony będą wyświetlały się w postaci galerii zdjęć w trzech kolumnach.
  • Brak wyświetlania - podstrony nie będą się wyświetlały.
 • Temat - plik tematu znajdujący się w katalogu (domyślnie) "templates/default/page.php" z rozszerzeniem php, definiujący strukturę strony.
 • Przekieruj na adres - wpisując pełny adres w to pole, osoba odwiedzająca daną stronę zostanie przeniesiona na podany adres www.
 • Słowa kluczowe - dostępne od wersji v5.4 - pole, z którego korzysta wyszukiwarka w skrypcie. Tu wpisywane powinny być wszystkie frazy, które nie występują w nazie, opisie krótkim i pełnym.
 • Nazwa w menu - dostępne od wersji v5.4 - pozwala zdefiniować nazwę która będzie się wyświetlać w menu.
Formularz zawiera takze dodatkowe opcje:
 • - kliknięcie spowoduje przejście do podglądu edytowanej strony
 • - zapisanie edytowanej strony oraz wyświetlenie pustego formularza umożliwiającego dodanie kolejnej strony
 • - przejście do dokumentacji
 • - zapisanie edytowanej strony oraz przejście do listy wszystkich stron
 

Lista stron

Listę wszystkich dodanych stron można zobaczyć po naciśnięciu zakładki "strony", znajdującej się w menu, pod logo. Będzie ona wyglądała podobnie do obrazku zamieszczonego poniżej.

Strony w liście pogrupowane zostały według typów menu, do których są przypisane. W liście wyświetlają się następujące informacje o stronach:

 • Id - identyfikator strony
 • Nazwa - nazwa strony
 • Pozycja - określa kolejność wyświetlania strony w stosunku do innych. Strony wyświetlają się od najmniejszej do największej wartości. Dopuszczalne są wartości ujemne
 • Status - jeśli opcja jest zaznaczona, strona będzie widoczna przez klientów
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji strony
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrana strona zostanie usunięta za potwierdzeniem
  Opcje listy:
 • 1. Klikając na jedno z pól: id, nazwa, pozycja - lista stron zostanie posortowana według wybranego pola.
 • 2. Po ustawieniu myszki na stronę (w liście), pojawia się ikona
  , która prowadzi do podglądu strony w części widzianej przez klienta.
 • 3. Nad listą znajduje się wyszukiwarka.
 • 4. Po zmianie statusu lub pozycji strony, konieczne jest zapisanie danych przez wciśnięcie przycisku "zapisz »", który znajduję się na początku i na końcu listy.

Stronicowanie

Stronicowanie - to podział tekstu znajdującego się na stronie na kilka stron. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dłuższych tekstów.
Aby dokonać podziału na strony, należy ustawić kursor w miejscu, gdzie wymagane jest podzielenie tekstu i wpisać [break] w oknie opisu pełnego.

Przykład stronicowania
 

Efektem takiego działania jest pojawienie się w dolnej części strony linków w postaci:

Przykład stronicowania

Podgląd stron widocznych tylko dla administratora

Skrypt składa się z dwóch części: panelu administratora (jest on widoczny tylko po zalogowaniu) oraz części klienta (główna część strony, widoczna dla wszystkich odwiedzających). Aby umożliwić administratorowi podgląd strony przed jej udostępnieniem dla odwiedzających, należy wykonać poniższe kroki:

 1. W panelu administracyjnym najechać na zakładkę "Narzędzia", a następnie wybrać z menu link "Konfiguracja". W zakładce "Opcje" pole "Administrator może zobaczyć ukryte strony" zaznaczyć na "tak".
 2. W liście stron odznaczyć pole "Status" przy tych stronach, które mają być niedostępne dla klientów i wybrać przycisk "zapisz »".
 3. W tej samej przeglądarce, w której jesteś zalogowany do administracji, otwórz na nowej karcie witrynę po stronie klienta. Będzie można na niej zobaczyć strony, które dla osób niezalogowanych w administracji są niewidoczne.

Aby opublikować daną stronę, wystarczy zaznaczyć pole "status" tej strony (podobnie jak zostało podane w pkt. 2). Podgląd stron daje możliwość sprawdzenia wyglądu, układu, treści strony przed jej publikacją.

Zarządzanie językami

Aby dodać nowy język do strony, najedź myszką na zakładkę "Narzędzia" w panelu administracyjnym, a następnie wybierz link "Nowy język". Wyświetli się formularz dodawania nowego języka.

Formularz nowego języka
 

Należy wypełnić następujące pola:

 • Język - nazwa dla nowego języka powinna składać się z dwóch liter i być zgodna ze standardem iso 639-1 (patrz tabela »)
 • Wgraj tłumaczenie [Opcjonalnie] - tłumaczenia znajdują się na stronie OpenSolution ». Aby zainstalować je na swojej witrynie, należy pobrać odpowiedni plik na komputer. Następnie wybrać w witrynie rozpakowany plik z rozszerzeniem "php".
 • Stwórz język na podstawie - należy wybrać język, na podstawie którego zostanie utworzony nowy (oznacza to, że frazy których brakuje w tłumaczeniu, zostaną uzupełnione z wybranego języka).
 • Klonuj dane z języka podstawowego [Opcjonalnie] - zostanie skopiowana baza danych z języka podstawowego, który jest ustawiony w polu "Stwórz język na podstawie".

Zmiana języka po stronie panelu administracyjnego

Po wyborze utworzonego języka (z listy rozwijanej, znajdującej się w menu górnym po prawej stronie) można wybrać nowo dodany język i dodawać do niego strony.

Formularz nowego języka

Uwaga!

Wybór języka w tym miejscu sprawi, że zmieniony zostanie język obsługiwanych danych. Tłumaczenie panelu administracyjnego się nie zmieni.

Zmiana języka po stronie klienta

Po dodaniu i opracowaniu nowej wersji językowej w administracji, możliwe będzie przeglądanie strony w innym języku. Aby ułatwić użytkownikom strony przełączanie się między językami, należy dodać linki na strony do wybranych wersji językowych. Aby tego dokonać należy edytować plik "templates/default/_header.php", znaleźć kod:

    // content of left menu ?>
i zamienić na:
    // content of left menu ?>
 <a href="./?sLang=pl">polski</a>
 <a href="./?sLang=en">english</a>

Zarządzanie boksami

Formularz edycji boksu

Aby utworzyć nowy boks, należy najechać na zakładkę "Boksy" i z menu wybrać link "Nowy boks". Wyświetlony zostanie formularz edycji boksu.

Edycja boksu
Formularz zawiera następujące pola:
 • Nazwa - nazwa boksu oraz status określający czy tytuł ma być widoczny
 • Status - określa czy boks ma być widoczny
 • Pozycja - pozycja, wg której wyświetlane są boksy
 • Miejsce - lokalizacja boksu, domyślnie do wyboru są: Lewa (pod menu lewym), Góra (nad treścią strony), Dół (pod treścią strony)
 • Typ - dostępne od wersji v5.4 - wybór jednej z dwóch opcji
  • Wyświetl stronę - spowoduje pojawienie się pola wyboru strony z której zostaną wyświetlone dane
  • Wyświetl treść - spowoduje pojawienie się pola tekstowego którego zawartość zostanie wyświetlona w boksie
 • Wyświetl stronę - dostępne od wersji v5.4 - pole wyboru stron możliwych do wyświetlenia w danym boksie (wyświetlana w przypadku gdy "Typ" boksu został zaznaczony jako "Wyświetl stronę")
 • Zawartość - treść boksu (wyświetlana w przypadku gdy "Typ" boksu został zaznaczony jako "Wyświetl treść")
 • Elementy - dostępne od wersji v5.4 - elementy wybranej strony które pojawią się w boksie np. "name, date, more"
  • image - wyświetli domyślne zdjęcie
  • name - wyświetli nazwę strony
  • description - wyświetli opis krótki strony
  • date - wyświetli datę wpisaną do strony
  • more - wyświetli link "więcej" kierujący do strony

Każda operacja powinna zostać zakończona zapisanien danych przez wciśnięcie np. przycisku "zapisz »", znajdującego się u góry lub u dołu formularza.

Lista boksów

Po wybraniu zakładki "Boksy" z menu głównego wyświetlona zostanie lista:

Lista boksów

W liście wyświetlają się następujące pola:

 • Id - identyfikator boksu
 • Nazwa - nazwa boksu
 • Aktywny - status boksu
 • Pozycja - pozycja według której wyświetlane się boksy
 • Miejsce - lokalizacja boksu, domyślnie do wyboru są: Lewa (pod menu lewym), Góra (nad treścią strony), Dół (pod treścią strony)
Aby przejść do edycji boksu należy kliknąć na ikonę
 
. W celu usunięcia boksu należy kliknąć ikonę
.

Kopie zapasowe

Kopie zapasowe archiwizują katalog "database/" i zapisują się do katalogu "http://opensolution.org/docs/files/backup/". W każdej chwili można taką kopię zapasową przywrócić. Pamiętać należy, że od czasu do czasu warto zrobić kopię zapasową katalogu "http://opensolution.org/docs/files/" z wszystkimi dołączonymi plikami do stron pobierając przez konto FTP na swój dysk.

Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Lista kopii" lub "Stwórz kopię".

Link "Lista kopii" wyświetla listę:

 • Nazwa - nazwa pliku z kopią zapasową
 • Data - data stworzenia kopii zapasowej
Przywrócenie kopii odbywa się po kliknięciu na ikonę
, a usunięcie kopii po kliknięciu ikony
.
Lista kopii zapasowych

Link "Stwórz kopię" powoduje archiwizację i zapisanie danych do katalogu "http://opensolution.org/docs/files/backup/" a także na dysku lokalnym.

Sprawdź poprawki

Funkcjonalność umożliwia przeglądanie wszystkich poprawek dostępnych dla użytkowanej wersji skryptu. Skrypt sprawdza czy wszystkie dostępne poprawki zostały wgrane. Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Sprawdź poprawki", który wyświetla listę dostępnych poprawek.

Narzędzia

Niestety, niektóre poprawki są na tyle skomplikowane, że sprawdzenie ich automatycznie nie będzie możliwe. Gdy poprawka zostanie wgrana i sprawdzona, to w przypadku, gdy komunikat "Popraw!" będzie się nadal wyświetlał przy danym błędzie, prawdopodobnie dana poprawka była trudna do sprawdzenia przez skrypt. Należy ten komunikat zignorować.

Dodatki

Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Dodatki". W tym miejscu można przeglądać i instalować dodatki dostępne dla Twojej wersji skryptu.

Dodatki

Lista zawiera następujące pola:

 • Zrzuty ekranu - prezentujące najważniejsze funkcje dodatku
 • Nazwa - nazwa dodatku
 • Opis - skrócony opis dodatku
 • Licencja - link do licencji dodatku, należy zapoznać się z nią przed instalacją
 • Zainstalowany - wyświetla informację czy dodatek jest już zainstalowany
 • Instaluj - ikona
  instaluje dodatek jeśli jest to możliwe
 • Więcej - ikona
  wyświetla stronę informacyjną o dodatku: wymagania, licencja, instrukcja użytkowania oraz kroki instalacyjne

Uwagi i zalecenia związane z instalowaniem dodatków:
 • Zalecamy zrobić kopię skryptu i instalować dodatki na tej kopii, aby mieć pewność, że wszystko działa jak należy. Nie ryzykujesz wtedy uszkodzeniem strony internetowej.
 • Instalację najlepiej wykonywać na serwerze lokalnym (localhost), a następnie gotową wersję skopiować na serwer. W razie potrzeby nadać prawa dostępu dla nowych plików zgodnie z instrukcją »
 • Instalator sprawdza czy wszystkie kroki instalacji są możliwe i dopiero wtedy instaluje dodatek. W przeciwnym razie wyświetla komunikat np. o brakującym fragmencie kodu. Należy wtedy uzupełnić ten fragment (jeśli np. został usunięty czy zmodyfikowany) lub zainstalować dodatek ręcznie (krok po kroku).
 • Automatyczne odinstalowanie dodatków nie jest możliwe.
 • Wszelkie modyfikacje graficzne wraz z instalacją dodatku wykonywane są na domyślnej skórce w katalogu templates/default/. Jeśli w skrypcie uruchomiona jest inna skórka, to konieczne będzie przeniesienie tych modyfikacji do tej skórki.
 • Informacje o licencji, konfiguracji i obsłudze dodatku znajdziesz klikając na ikonę
  przy nazwie dodatku w liście.

Kilka uwag i porad

 1. Skrypt umożliwia dodanie strony w dowolnej ilości zagłębień, czyli można dodać stronę, podstronę i podstronę podstrony itd.
 2. Należy sprawdzić, czy wersja PHP obsługiwana przez serwer jest wyższa niż 5.2.0 ». Jest to wymagane dla prawidłowego działania aplikacji.
 3. Należy nie dodawać zbyt zdjęć przekraczających rozmiar 1600 x 1200 pikseli, gdyż serwer może wystąpić problem z wygenerowaniem miniaturek przez skrypt.
 4. Dołączane zdjęci lub plik nie powinien przekraczać wagi 2 MB. Jest to najczęściej ograczenie serwera.
 5. Aby skrypt poprawnie generowało miniaturki, należy sprawdzić, czy włączona jest biblioteka gd 2.0 w PHP na serwerze »
 6. Wiele problemów związanych jest z ustawieniami praw dostępu do plików lub katalogów. Prosimy sprawdzić, czy zdefiniowane są poprawnie prawa do katalogów i plików jeśli:
  • nie ładują się zdjęcia i pliki,
  • nie zapisują się dane strony / podstrony.

  Sprawdź dział wgrywanie skryptu na serwer »
 7. Nie należy usuwać wpisu "CMS by Quick.Cms" ze swojej strony, gdyż jest to niezgodne z licencją.
drukuj | « powrót