Dokumentacja do: Quick.Cart | Quick.Cart.Ext | Quick.Cms | Quick.Cms.Ext
Polski English
Dokumentacja - Quick.Cms v5.x

Instrukcja obsługi - pierwsze kroki

Znajdziesz tutaj informacje o tym jak dodać stronę i dołączyć do niej zdjęcia. Wymagane do tego będzie zalogowanie się do administracji.

Logowanie

Aby wejść do administracji, należy dopisać do adresu strony "admin.php", czyli np.: jeśli adres strony, to: "http://adres.pl/", to administracja znajduje się pod adresem: "http://adres.pl/admin.php". Na stronie tej znajduje się ekran logowania. Na początku login i hasło ustawione są następująco:
Login: admin
Hasło: admin

Uwaga!
  • Adres strony do zalogowanie się do administracji może zostać zmieniony. Jeśli wywołany powyżej adres nie funkcjonuje, należy się skontaktować z wykonawcą Twojej strony internetowej.
  • Jeżeli nie pamiętasz tych danych, należy się skontaktować z wykonawcą Twojej strony internetowej.

Po zalogowaniu

Po poprawnym zalogowaniu się, pojawi się pulpit panelu administracyjnego, ktory składa sie z kilku elementów. Elementy te zaprezentowane są na poniższym obrazku.

 
 
 
 
 
 
 
Najedź myszką na jedno z podświetlonych pól

Dodawanie nowej strony

Aby dodać nową stronę, trzeba najechać myszką na zakładkę "Strony" w menu, a następnie kliknąć w link "Nowa strona".

Nowa strona
 

Po kliknięciu wyświetli się formularz (pola) do wypełnienia. Najważniejszymi polami są "Nazwa", gdzie trzeba wpisać nazwę strony oraz "Opis pełny", czyli treść która będzie się wyświetlać na stronie internetowej. Dodatkowo można wybrać menu, w którym pojawi się link do nowej strony.

Nowa strona

Po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, należy kliknąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »". Spowoduje to zapisanie edytowanej strony, a następnie przekierowanie do listy wszystkich stron znajdujących się na stronie.

 

Po kliknięciu na przycisk "zapisz i przejdź do listy »" pojawi się lista wszystkich stron, znajdujących się na stronie internetowej.

Nowa strona
Aby zapoznać się jak wygląda strona widziana przez klientów, należy ją wybrać z listy stron i kliknąć w ikonę
. Strona otworzy się w nowym oknie w przeglądarce internetowej.
 

Poniższy obrazek prezentuje wygląd nowo dodanej strony widzianej przez Twojego klienta.

Nowa strona

Ponowna edycja strony - dodawanie zdjęć

Aby dodać zdjęcia trzeba edytować stronę o nazwie "Galeria".

Nowa strona
Aby przejść do edycji strony, trzeba kliknąć w nazwę strony bądź w ikonę
.

Następnym krokiem jest przejście do zakładki "Dodaj pliki".

Nowa strona
 

Po kliknięciu w przycisk "Pliki z komputera" należy wybrać zdjęcie z Twojego komputera, które ma się znajdować na stronie.

Nowa strona

Na koniec trzeba zatwierdzić wybór klikając w przycisk "Otwórz".

Uwaga!
Można dodać więcej niż jedno zdjęcie za jednym razem, trzymając klawisz "Ctrl" i zaznaczając je lewym przyciskiem myszki.

 

Po wybraniu zdjęć, pojawi się lista plików, które zostały wgrane na serwer.

Nowa strona

Aby sfinalizować dodawanie zdjęć, należy nacisnąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »".

Uwaga!
Istnieje jeszcze przycisk "zapisz »" który powoduje zapisanie danych, a następnie przekierowanie do edycji zapisanej strony.

 
Teraz można przejść do podglądu strony przez wybranie jej z listy stron oraz kliknięcie w ikonę
aby zobaczyć jak wyświetlają się zdjęcia od strony widzianej przez klienta.
Nowa strona
 

Na poniższym obrazku zobaczyć można prezentację dodanych zdjęć do strony.

Nowa strona

Dodawanie podstrony do strony nadrzędnej

Aby dodać podstronę do strony nadrzędnej, trzeba ponownie wybrać z zakładki "Strony" w menu, link "Nowa strona".

W formularzu należy wypełnić pola "Nazwa", "Opis pełny" oraz wybrać "Stronę nadrzędną".

Nowa strona

Następnie należy rozwinąć element z nazwą "Opis krótki", klikając w przycisk "wyświetl".

"Opis krótki" jest to opis, wyświetlający się w liście podstron strony nadrzędnej.

Uwaga!
Jeśli zasada działania opisu krótkiego nie jest wystarczająco jasna, to zalecane jest popatrzeć się na ostatni zrzut ekranu z tego działu.

Nowa strona

Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć przycisk "zapisz i przejdź do listy »".

 

Aby zobaczyć rezultat, należy przejść do podglądu strony nadrzędnej do której przypisana została podstrona.

Poniższy obrazek prezentuje wyświetlanie się podstron na stronie nadrzędnej.

To jest opis krótki
Nowa strona

Uwaga!
Teraz wszelkie niejasności związane z opisem krótkim powinny zostać rozwiązane.

Dodawanie podstrony ze zdjęciami do strony nadrzędnej

Trzeba ponownie wybrać z zakładki "Strony" w menu, link "Nowa strona".

Należy wypełnić wszystkie jej pola, które były wypełniane wcześniej. Mianowicie: "Nazwa", "Opis krótki", "Opis pełny", "Stronę nadrzędną".

Nowa strona

Następnie należy przejść do zakładki "Dodaj pliki" i dodać kilka zdjęć.

Nowa strona

Po dodaniu trzeba zapisać stronę.

Uwaga!
Każda finalizacja zmian na stronie musi być poparta kliknięciem przycisku "zapisz »" lub "zapisz i przejdź do listy »".

Jak widać na obrazku poniżej, podstrona posiadająca zdjęcia, wyświetla się inaczej niż podstrona bez zdjęć.

Nowa strona

Instrukcja obsługi - zaawansowane informacje

Po opanowaniu podstawowych funkcji programu, zapoznaj się z jego bardziej zaawansowanymi funkcjami oraz opisami wszystkich pól znajdujących się z formularzach w instrukcji obsługi - zaawansowane informacje »

drukuj | « powrót