Quick.Cart.Ext v6.7 i pakiet zmian

Data: 2018-04-05 07:10

Zapoznaj się z listą modyfikacji, które wprowadziliśmy do systemu Quick.Cart.Ext v6.7.

Wybór formularza do wyświetlenia komunikatu

Rozszerzyliśmy działanie dodatku noticesAccepts » o ustawienie lokalizacji komunikatów do akceptacji np. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. W zależności od zainstalowanych dodatków komunikaty do akceptacji będzie można wyświetlać w formularzach: zamówienia, komentarza, kontaktu, rejestracji czy zgłoszenia emaila do subskrypcji.

  • Quick.Cart.Ext v6.7 - zmiany 1
  • Quick.Cart.Ext v6.7 - zmiany 2

Lista akceptacji wybranych przez klienta

Komunikaty mogą być wymagane lub niewymagane do akceptacji przez klienta w momencie wysyłania formularza. Administrator będzie mógł zapoznać się z listą zaakceptowanych komunikatów. Informacje te administrator pozna w powiadomieniu mailowych, a także w panelu jeśli klient dokonał rejestracji czy złożył zamówienie.

  • Quick.Cart.Ext v6.7 - zmiany 3
  • Quick.Cart.Ext v6.7 - zmiany 4

Oznaczanie wybranych poprawek

Publikowane przez nas poprawki błędów w zdecydowanej większości są automatycznie weryfikowane. System sprawdza czy zostały wprowadzone i wyświetla odpowiedni status. Zdarza się, że niektóre poprawki wymagają czynności, których system nie jest w stanie zweryfikować. W przypadku wykonania instrukcji zawartej w takiej poprawce, będzie można odnotować tą czynność w nowej zmiennej konfiguracyjnej. Dzięki temu na liście taka poprawka będzie oznaczona jako poprawiona.

  • Quick.Cart.Ext v6.7 - zmiany 5
  • Quick.Cart.Ext v6.7 - zmiany 6

Przeniesienie danych do najnowszej wersji

W zależności od wersji z której dokonywana jest aktualizacja, najczęściej wiąże się to z przeniesieniem zamówień, produktów i zdjęć (na zasadzie kopiuj i wklej), instalacji wymaganych dodatków, ręcznym wdrożeniem grafiki i ustawień konfiguracyjnych. Jest to świetna okazja, aby sklep odświeżyć, dostosować do nowych standardów, itd.

Wybierz jedną z firm z listy polecanych przez nas partnerów », aby uzyskać wycenę aktualizacji i opracowania projektu sklepu.

Koszty aktualizacji

Posiadasz licencję na Quick.Cart.Ext v6.7? Powyższy pakiet zmian otrzymujesz od nas za DARMO. Odszukaj emaila w którym wysłaliśmy Ci system i pobierz go ponownie.

Jeśli korzystasz ze starszej wersji Quick.Cart.Ext niż v6.7 i chcesz uzyskać dostęp do najnowszej wersji, przejdź do strony naszego dystrybutora »

Do góry