Jak optymalnie korzystać ze slidera

W nowym tutorialu opisaliśmy (na przykładzie) jak optymalnie definiować wartości parametru srcset w trakcie konfiguracji slidera wyświetlanego na stronie internetowej. Pozwala to na automatyczne generowanie zeskalowanych grafik i ułatwia obsługę responsywności w szerokim zakresie rozdzielczości. W wielu przypadkach przyśpiesza także ładowanie strony.

Do góry