Dokumentacja do Quick.Cart.Ext v6.6 i v6.7

Instrukcja obsługi dodatków

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji i obsługi wybranych dodatków, które można doinstalować do Quick.Cart.Ext.

Zanim przeczytasz poniższą instrukcję, zapoznaj się koniecznie z instrukcją obsługi » skryptu.

stats

Dodatek tworzy statystyki stron, produktów, zamówień, wyszukiwanych fraz i dołączonych plików.
Zalecane jest zainstalowanie zewnętrznych narzędzi do prowadzenia statystyk, jak np. Google Analytics (dodatek: googleAnalytics) oraz wyłączenie w konfiguracji zapisywanie statystyk dla stron i produktów. Dzięki temu skrypt będzie pracował wydajniej, a baza danych będzie mniejsza. Zewnętrzne systemy są wydajniejsze oraz bardziej zaawansowane.

Statystyki stron

Po najechaniu na zakładkę "Strony" wybierz link "Statystyki".

Statystyki wyszukiwanych fraz

Po najechaniu na zakładkę "Produkty" wybierz link "Wyszukiwane frazy".

Statystyki pobrań plików

Po najechaniu na zakładkę "Produkty" wybierz link "Statystyki plików".

Statystyki oglądanych produktów

Po najechaniu na zakładkę "Produkty" wybierz link "Statystyki produktów".

Statystyki zamówionych produktów

Po najechaniu na zakładkę "Zamówienia" wybierz link "Statystyki produktów".

Statystyki klientów

Po najechaniu na zakładkę "Zamówienia" wybierz link "Statystyki klientów".

Statystyki stron, wyszukiwanych fraz i pobrań plików. Aby je wyłączyć, najedź na zakładkę "Narzędzia" i kliknij w link "Konfiguracja". Z listy wybierz opcję "nie" dla elementów które chcesz wyłączyć.

W przypadku gdy baza danych jest bardzo duża lub po prostu istnieje potrzeba wyczyszczenia statystyk stron, plików lub produktów, kliknij link "wyczyść statystyki" znajdujący się nad listą, a następnie potwierdź chęć wykonania tej operacji.

poll

Po wybraniu zakładki "Sonda" z menu głównego wyświetlona zostanie lista dostępnych sond. Po stronie klienta wyświetlana jest tylko sonda o najwyższym id (ostatnio dodana).

Pola wyświetlające się w liście sond:

 • Id - identyfikator sondy
 • Pytanie - pytanie na które można odpowiedzieć wybierając jedną opcję z listy
 • Aktywny - określa czy sonda ma być widoczna / aktywna
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetla się formularz wybranej sondy
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrana sonda zostania usunięta

Link "Nowa sonda" wyświetla formularz tworzenia nowej sondy.

W pola "Odpowiedź" należy wpisać możliwe odpowiedzi, które mogą wybrać osoby odwiedzające stronę internetową.

Link "Zeruj wyniki" usuwa wszystkie głosy oddane w danej sondzie.

admins

Po zainstalowaniu dodatku koniecznie wyloguj się z administracji, kontynuuj pracę dopiero po ponownym zalogowaniu.

W przypadku gdy do panelu administratora jest zalogowanych więcej administratorów w tym samym czasie, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający.

Po wybraniu zakładki "Administratorzy" z menu głównego wyświetlona zostanie lista administratorów.

Lista administratorów zawiera następujące pola:

 • Id - identyfikator administratora
 • Imię i nazwisko - imię i nazwisko administratora
 • Login - login administratora
 • Email - email administratora
 • Ostatnie logowanie - czas ostatniego logowania administratora
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetla się formularz wybranego administratora
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany administrator zostanie usunięty

Link "Nowy admin" prowadzi do formularza tworzenia nowego administratora.

Pole "Status" w formularzu edycji administratora, określa czy dane konto jest aktywne.

W zakładce "Prawa" po prawej stronie są wypisane działy, do których możemy umożliwić wybranemu administratorowi dostęp. Większość praw dotyczy całości działów. Przykładowo, zaznaczenie opcji "Boksy" spowoduje udzielenie dostępu do edycji, przeglądania i usuwania boksów dla wybranego administratora.

Nie zalecamy nadawania administratorom praw do konfiguracji, aby nie mieli oni dostępu do loginu i hasła głównego administratora.

slidersBanners i slidersBannersQS

Banery i slidery można wyświetlić w lewym menu lub nad treścią strony.

Po kliknięciu zakładki "Bannery" z menu głównego wyświetlona zostanie lista istniejących banerów i sliderów.

Oto pola, które znajdują się w liście bannerów:

 • Id - identyfikator bannera
 • Banner - informacje o bannerze
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetla się formularz wybranego bannera
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany banner zostanie usunięty

Kliknięcie na link "Dodaj banner/slider" umożliwia stworzenie nowego banera lub dodanie nowego obrazu do slidera. Podobnie wygląda formularz edycji istniejących banerów/obrazów slidera.

Pola, które zawiera formularz:

 • Typ - baner lub slider oraz jego lokalizacja: w lewej kolumnie lub w górnej części treści strony.
 • Plik - plik lub zdjęcie, które będzie się wyświetlało.
 • Przekieruj na adres - po kliknięciu w banner po stronie klienta nastąpi przekierowanie na podany adres. Jeśli nie chcesz przekierowywać osoby na inny adres po kliknięciu na banner, pozostaw pole puste.
 • Pozycja - to pole ma znaczenie tylko dla sliderów. Obrazy slidera wyświetlają się w kolejności zależnej od tego pola. Banery natomiast wyświetlają się w sposób losowy (po każdym odświeżeniu strony) niezależnie od wartości tego pola.
 • Wyświetleń - ilość wyświetleń danego banera/slidera.
 • Ilość max wyświetleń - tylko dla banerów - limit ilości wyświetleń.
 • Wejść - tylko dla banerów - ilość kliknięć na baner (jeśli podany został adres strony dla banera).
 • Status - określa czy jest dany slider/banner.
 • Pozycja - określa pozycję slidera/bannera. Slidery/bannery z mniejszą pozycją wyświetlane są przed sliderami/bannerami z większą pozycją. Dopuszczalne są ujemne wartości.
 • Opis - tylko dla slidera.

Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, png. Dodatkowo dla bannerów dostępny jest także format swf. W przypadku formatu "swf" zdefiniuj dodatkowe pola: wysokość, szerokość i kolor banera.

slidersExt i slidersExtQS

Lista podstron w postaci slidera.

Aby dla danej strony utworzyć listę podstron w postaci slidera, należy edytować stronę nadrzędną. W zakładce "Zaawansowane" w polu "Podstrony" wybierz opcję "slider".

Dla każdej z podstron (danej strony nadrzędnej) dodaj przynajmniej jedno zdjęcie w odpowiednim rozmiarze, np. 660px x 200px. Dla nowo dodanego zdjęcia wybierz lokalizacje "slider".

Przejdź teraz do podglądu strony nadrzędnej i zobacz jak prezentuje się lista podstron.

Galeria zdjęć w postaci slidera.

Przygotuj zdjęcia o jednakowym rozmiarze. Dodaj te zdjęcia w formularzu wybranej strony lub produktu, jako lokalizacje tych zdjęć, wybierając "slider".

templatesEditorExt

Z zakładki "Narzędzia" wybierz link "Szablony". Z prawej strony wyświetlona zostanie lista szablonów dostępnych do edycji. Z lewej strony znajduje się pole edycji wybranego pliku.

W zakładce z prawej strony znajdują się pola:

 • Nazwa - nazwa pliku
 • Modyfikowano - czas ostatniej modyfikacji pliku
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wybrany plik będzie edytowalny w polu edycji z lewej strony

Po kliknięciu w link "Nowy szablon" w zakładce "Narzędzia" wyświetla się formularz dodawania nowego szablonu.

Uwaga!
Usunąć można tylko szablony dodane przez użytkownika lub szablony dodatków.

Istnieje możliwość wyłączenia edytora szablonów. Aby to zrobić edytuj plik database/config/general.php, poszukaj zmiennej $config['plugins']['template-editor'] i nadaj jej wartość "false".

users

Konfiguracja dodatku:

Przed użyciem dodatku dodaj nowe strony do menu górnego ("Górne menu - nad logo") wybierając w zakładce "Zaawansowane" odpowiednie dla nich tematy:

 • zaloguj (wymagana), temat: "page_users_login.php"
 • wyloguj (wymagana), temat: "page_users_logout.php"
 • rejestracja, temat: "page_users_profile_register.php"
 • profil, temat: "page_users_profile_register.php"
 • zapomniałem hasła, temat: "page_users_password.php"
 • moje zamówienia, temat: "page_users_orders.php"

W zakładce "Narzędzia" kliknij link "Konfiguracja", a następnie wybierz zakładkę "Strony". Przypisz do "Strona logowania" właśnie utworzoną stronę "login", do "Strona wylogowania" stronę "logout", itd.

Dodatkowo możesz przypisać "Strona po zalogowaniu" na którą zostanie przekierowany zalogowany użytkownik po wpisaniu prawidłowych danych.

Po wybraniu zakładki "Użytkownicy" z menu głównego wyświetlona zostanie lista istniejących użytkowników.

Oto pola, które znajdują się w liście użytkowników:

 • Id - identyfikator użytkownika
 • Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika
 • Login - login użytkownika
 • Email - email użytkownika
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji użytkownika
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany użytkownik zostanie usunięty
 

Kliknięcie na link "Nowy użytkownik" powoduje wyświetlenie się formularza do dodawania nowego użytkownika.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, należy przypisać użytkownikowi jedną lub kilka grup użytkowników wybierając z listy dostępnych grup (aby wybrać kilka grup kliknij nazwy grup przytrzymując klawisz "ctrl"). Grupy użytkowników są przypisane do danego języka. Każdemu użytkownikowi możesz też przypisać grupę cenową. Użytkownik przypisany do wybranej grupy cenowej (po zalogowaniu) będzie widział obniżone ceny produktów, zgodnie z przydzielonym tej grupie rabatem.

Z grupy cenowej pobierana jest tylko wartość rabatu, natomiast z grupy użytkowników pobierana jest lista udostępnionych stron.

Lista wszystkich grup jest dostępna po wybraniu linka "Lista grup" z zakładki "Użytkownicy".

Lista grup zawiera pola:

 • Id - identyfikator grupy
 • Nazwa - nazwa grupy
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetlony zostanie formularz edycji grupy
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrana grupa zostanie usunięta
 

Aby dodać nową grupę z zakładki "Użytkownicy", kliknij link "Nowa grupa użytkowników". Każdej grupie możesz przypisać procentową wartość rabatu albo grupę cenową (tj. inną grupę użytkowników, której został przypisany rabat).

Jeśli chcesz, aby dana strona była widoczna tylko dla wybranych użytkowników, przejdź do edycji strony. W zakładce "Zaawansowane" zaznacz grupę (lub grupy - aby wybrać kilka grup kliknij nazwy grup przytrzymując klawisz "ctrl"), aby strona była widoczna dla użytkowników przypisanych do tych grup. Będzie ona wtedy niewidoczna dla pozostałych użytkowników.

Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" kliknij link "Konfiguracja". W zakładce "Zaawansowane" dostępne są dodatkowe pola wyboru: "Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy", "Formularz logowania w kolumnie" i "Wyślij email po dodaniu nowego użytkownika".

Funkcjonalność FACEBOOK CONNECT daje użytkownikom Twojej strony możliwość logowania się na Twojej stronie, przy pomocy loginu i hasła z konta Facebook. W tym celu na Facebooku utwórz aplikację ("create new app"). Po wpisaniu wymaganych danych otrzymasz dwa ciągi znaków: App Id i App Secret. Wartości te wstaw do zmiennych odpowiednio $config['fbAppId'] i $config['fbAppSecret'] w pliku database/config/general.php. Ostatnim krokiem jest wpisanie adresu Twojej strony w polu "Website with Facebook Login", na tej samej stronie Facebooka.

comparisonShopping

Po najechaniu na zakładkę "Produkty" wybierz link "Linki dla porównywarek".

Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne adresy/linki do plików xml z danymi dla porównywarek cen. Adresy te skopiuj i wpisz w odpowiednie pola w porównywarkach cen, z którymi skrypt ma współpracować.

discounts

Po najechaniu na zakładkę "Zamówienia" wybierz link "Rabaty". Zobaczysz listę dostępnych rabatów.

Lista zawiera pola:

 • Id - identyfikator rabatu
 • Minimalna kwota - minimalna kwota zamówienia, która musi być osiągnięta, aby uzyskać dany rabat
 • Rabat - wartość udzielanego rabatu w procentach
 • Aktywny - określa czy dany rabat jest aktywny
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetla się formularz wybranego rabatu
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany rabat zostanie usunięty

Aby utworzyć nowy rabat wybierz link "Nowy rabat" z zakładki "Zamówienia". Pamiętaj o ustaleniu dla każdego rabatu minimalnej wartości zamówienia, od której dany rabat jest przyznawany.

ePobranie

ePobranie to system, który spełnia rolę elektronicznego pobrania.

Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Konfiguracja". Następnie przejdź do zakładki "Płatności".

W momencie zaznaczenia opcji "e-pobranie" zostaną wyświetlone nowe pola. Pole "e-pobranie.pl id sklepu" i "e-pobranie.pl klucz" są to pola które trzeba wypełnić numerami nadanymi przez "e-pobranie".

Następnie stwórz nową płatność przez najechanie na zakładkę "Zamówienia" i wybierz "Nowa płatność".

Z listy "Przypisz do" wybierz "e-pobranie".

Po najechaniu na zakładkę "Zamówienia" wybierz link "Sposoby dostawy". Następnie z listy dostawców wybierz tego, któremu chcesz przypisać płatność "e-pobranie".

Przy składaniu zamówienia będzie możliwość wybrania "e-pobranie", jako sposobu dostawy i płatności.

noticesAccepts

Możesz definiować własne komunikaty do akceptacji w trakcie wypełniania formularzy przez klienta np. zamówienia, komentarza, itp. Mogą to być zgody na przyłączenie się do programu lojalnościowego czy na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.

Nowy komunikat do akceptacji możesz dodać wybierając z zakładki "Narzędzia" pozycję "Nowa wiadomość do akceptacji".

Link "Wiadomości do akceptacji" w zakładce "Narzędzia" prowadzi do listy tych wiadomości.

Lista wiadomości zawiera pola:

 • Id - identyfikator wiadomości
 • Zawartość - treść wiadomości do akceptacji
 • Formularz - informuje w jakim formularzu pojawi się akceptacja wybranej wiadomości
 • Wymagane - informuje czy zaznaczenie (akceptacja) danej wiadomości jest wymagana, aby wysłać formularz, do którego została przypisana
 • Pozycja - w ramach danego formularz wiadomości do akceptacji wyświetlają się w kolejności zależnej od tego pola
 • Status - określa czy dana wiadomość jest widoczna w formularzu.
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetla się formularz edycji wybranej wiadomości
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrana wiadomość zostanie usunięta

Po stronie klienta zdefiniowane wiadomości wyświetlają się w ramach przypisanych do nich formularzy.

paczkomaty

Paczkomaty InPost to nowoczesna usługa pocztowa, wykorzystująca system automatycznych skrytek pocztowych.

Stwórz nowy sposób dostawy najeżdżając na zakładkę "Zamówienia" wybierając link "Nowy sposób dostawy".

Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Konfiguracja". Następnie przejdź do zakładki "Zaawansowane".

Pole "Przypisz paczkomaty do" oznacza dla jakiego sposobu dostawy będą się wyświetlały paczkomaty.

Po stronie klienta, jeśli wybrano metodę dostawy przypisaną do paczkomatów, zostanie wyświetlone nowe pole wyboru, w którym pojawi się lista paczkomatów. Po wpisaniu swoich danych adresowych najpierw zostaną wyświetlone paczkomaty znajdujące się najbliżej Twego kodu pocztowy.

Jeżeli w polu "e-mail" klient wpisał e-mail, który jest zarejestrowany na stronie paczkomaty.pl, to pod polem "Paczkomat domyślny" wyświetlany będzie paczkomat domyślny, wybrany przez klienta podczas procesu rejestracji.

productsAdvancedSearch

Po zainstalowaniu dodatku Twoi klienci mogą wyszukiwać produkty wg dowolnie ustalonego zakresu cen.

Można zdefiniować producentów wybierając w zakładce "Produkty" link "Nowy producent".

Link "Producenci" w zakładce "Produkty" prowadzi do listy producentów.

Lista productentów zawiera pola:

 • Id - identyfikator producenta
 • Nazwa - nazwa producenta
 • Edytuj - po kliknięciu na ikonę
  wyświetla się formularz wybranego producenta
 • Usuń - po kliknięciu na ikonę
  wybrany producent zostanie usunięty

Aby przypisać producenta do produktu, należy edytować ten produkt. W zakładce "Zaawansowane" wybrać odpowiednią wartość dla pola "Producent".

Istnieje możliwość wyświetlania nazwy producenta obok nazwy produktu po stronie klienta. W tym celu należy najechać na zakładkę "Ustawienia", wybrać link "Konfiguracja" i w zakładce "Zaawansowane" wybrać opcję "tak" dla pola "Wyświetl producenta w nazwie produktu".

productsAttributesExt

Dla każdego produktu można zdefiniować atrybuty produktów i jak wybór konkretnego atrybutu wpłynie na cenę produktu. Aby zdefiniować atrybuty dla wybranego produktu, należy edytować ten produkt i wybrać zakładkę "Atrybuty".

Bez opcji grupowania, atrybuty są definiowane w sposób zależny od siebie.

Grupowanie atrybutów pozwala na niezależne definiowanie atrybutów. Wówczas w polu "Atrybut 1" należy wpisać nazwę atrybutu (np. kolor, rozmiar), a w polu "Atrybut 2" wartość (np. czarny, L).

Efekt po stronie klienta w przypadku bez grupowana (obraz z lewej) i z grupowaniem (obraz z prawej) atrybutów.

W polach atrybutów można podać więcej niż jedną wartość, np. czarny, L, wodoszczelny.

Dodatek stockAssist w przypadku produktów ze zdefiniowanymi atrybutami nie pokazuje stanów magazynowych produktu, pokazuje natomiast stany magazynowe dla poszczególnych atrybutów, jednak tylko w przypadku, gdy odznaczone jest pole grupowania atrybutów.

productsRelated

Każdemu produktowi można przypisać produkty powiązane, które będą wyświetlać się pod szczegółami produktu. W tym celu należy edytować produkt i wskazać produkty powiązane w polu "Powiązane" (można wybrać kilka poprzez kliknięcie z przytrzymanym klawiszem ctrl).

sendelSms

sendelSms umożliwia wysyłkę klientowi SMS'a z informacją o zmianie statusu zamówienia.

Po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Konfiguracja". Następnie przejdź do zakładki "Zaawansowane".

Dane do pól "Login Sendel", "Hasło Sendel" oraz "Bramka Sendel" otrzymasz przy rejestracji na sendel.pl. ( tutaj oczywiście tego nie jestem pewien ale to zmienie tylko jak się dowiem )

Po ustawieniu dodatku, wystarczy zaznaczyć opcje "Powiadomienie sms" przy zamówieniu, aby sms'y z statusem zamówienia były wysyłane.

sliderProductsExt

Aby na stronie wyświetlić slider produktów, należy edytować stronę i zaznaczyć checkbox w polu "Slider".

Tak samo dla każdego produktu, który ma się pojawić w sliderze, należy zaznaczyć pole "Slider" w formularzu produktu.

Aby w sliderze na danej stronie pojawiały się tylko wybrane produkty przypisane do tej strony, po najechaniu na zakładkę "Narzędzia" wybierz link "Konfiguracja" i w zakładce "Zaawansowane" wybierz opcję "tak" dla pola "Produkty w sliderze tylko z aktualnej kategorii".

stockAssist

Po wybraniu zakładki "Produkty" wyświetla się lista produktów, na której widoczne są stany magazynowe poszczególnych produktów. Pola te można edytować.

Pole "Stan magazynowy" możesz także edytować w formularzu edycji produktu.

Najedź na zakładkę "Narzędzia", wybierz link "Konfiguracja". W zakładce "Stany" dostępne są dwa pola: "Pokazuj stany magazynowe klientom", które daje możliwość wyświetlania klientom ilości stanów magazynowych danego produktu oraz "Wyślij email jeśli ilość spadnie poniżej" - informacja o niskim stanie magazynowym produktu zostanie wysyłana do administratora sklepu, jeśli ilość sztuk danego produktu spadnie poniżej podanej w tym polu wartości.

Jeśli dla zamówionych produktów były zdefiniowane stany magazynowe to przy usunięciu zamówienia, zamówione ilości produktów są przywracane na stany magazynowe.

Dla produktów ze zdefiniowanymi atrybutami nie ma możliwości określenia stanów magazynowych (pola "Na stanie" w liście produktów i w formularzu edycji produktu są nieaktywne). Można definiować stany magazynowe dla poszczególnych atrybutów, jednak tylko w przypadku, gdy odznaczone jest pole grupowania atrybutów.

seoOptionsExt

Przekierowywania:

Aby skonfigurować adresy przekierowania należy przejść do zakładki "Narzędzia" i kliknąć w link "Lista przekierowań".

Następnie według przykładu wypisać adresy do przekierowania oraz adresy docelowe.

Aby przekierowania zaczęły działać, przejdź do zakładki "Narzędzia" i kliknij w link "Konfiguracja". Następnie w zakładce "Zaawansowane" zmień wartość pola "Wykonuj przekierowania linków" na "tak".

Meta robots:

Edytuj wybrane strony lub produkty i przejdź do zakładki "Seo". Następnie wypełnij pole "Meta robots" według przykładu i zapisz stronę.

W produkcie "Argent" zostanie dodany kod przekazujący informację dla robotów.

Jeśli chcesz obsłużyć błąd "404" musisz stworzyć nową stronę np. o nazwie "Błąd 404", a następnie w konfiguracji w zakładce "Strony" przypisać ją do pola "Strona z informacją o błędzie 404".

Aby ukryć wszystkie opcje związane z przekierowywaniem edytuj plik "database/config/general.php" i znajdź kod "$config['hide_redirect_links'] = null;" i zamień na "$config['hide_redirect_links'] = true;".

Dodatek umożliwia przekierowywanie z niekompletnego adresu do znaku "&" lub "?" (jeśli jest zainstalowany dodatek seoLinksExt). Aby uzyskać taki efekt należy edytować plik "index.php", znaleźć kod "redirectLink( true );" i zamienić na "redirectLink( null );".

o nas | kontakt