5 najlepszych projektantów stron w 2018 roku

Poznaj firmy, które wyróżniliśmy ze względu na wysoki poziom projektowania stron internetowych ...

12 755 stron ...

... tyle przeglądnęliśmy serwisów opartych o nasze systemy i spośród nich oznaczyliśmy te, które są najciekawsze. Oznaczone strony szczegółówo oceniliśmy wg kryteriów: czytelność, responsywność, nowoczesność i różnorodność wykonanych serwisów. Przydzielone punkty przypisaliśmy do firm, które zaprojektowały te strony.

Punktowaliśmy firmy także za ilość oznaczonych stron internetowych. Po wpisaniu wszystkich ocen do opracowanego przez nas wzoru, powstała lista 5 najlepszych wykonawców stron internetowych.

Do góry