Wiadomości z OpenSolution.org

Nowa wersja Quick.Cms i Quick.Cms.Ext v6.1!

Wydaliśmy nowe stabilne wersje: Quick.Cms i Quick.Cms.Ext v6.1. Zapoznaj się ze zmianami ...

Sortowanie widżetów i nazwa nad formularzem

Widżety okazały się bardzo przydatnym narzędziem do umieszczania różnych elementów na ...

63 propozycje ulepszenia Quick.Cms.Ext

25 i 26 września 2015 odbyło się spotkanie z partnerami OpenSolution na którym ...

Oznaczanie ukrytych stron na listach wyboru

Od wersji v6.1 strony ukryte będą oznaczone odrębnym kolorem na listach wyboru. Często małe zmiany ...

Opis we wszystkich typach widżetów

Potrzebujesz dodać adres firmy nad formularzem kontaktu wyświetlanego przez widżet lub jakąś treść nad sliderem zdjęć? Od wersji Quick.Cms.Ext v6.1 ...

Do góry