Tracking Poczta Polska

boboo

Avatar: boboo

2014-04-23 12:34

Zrobione na QC 64 Add i tylko na wysyłki Poczty Polskiej.
(żeby klient miał z tego korzyść, trzeba zainstalować plugin "linkToOrder" - w QC 64 Add już jest)

1. pl.php, en.php i inne języki

$lang['Tracking'] = "Tracking";


2. order-step-3.php
pod linijką z <dt class="orderComment">...
dodać:

<dt class="orderTracking"><?php echo $lang['Tracking'];?>:</dt><dd class="orderTracking"><?php if(isset($aOrder['sTracking'])) echo '<a class="new-window" href="http://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='.$aOrder['sTracking'].'">'.$aOrder['sTracking'].'</a>';?></dd>


3. orders-form.php
pod: <!-- ip end -->
dodać:


<!-- tracking start -->
<tr class="l0">
 <th>
  <?php echo isset($aData['sTracking'])?'<a target="_blank" href="http://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='.$aData['sTracking'].'">'.$lang['Tracking'].'</a>':$lang['Tracking']?>
 </th>
 <td>
  <input type="text" name="sTracking" value="<?php echo isset($aData['sTracking'])?$aData['sTracking']:null;?>" size="50" maxlength="40" class="input"/>
 </td>
</tr>
<!-- tracking end -->


4. _fields.php
w arrayu $aOrdersExtFields dodać pole: 'sTracking'

» Quick.Cart v6.x

boboo

Do góry
o nas | kontakt